Contacteer ons

X

Gedaan met techniek van de dubbele akte.

Waarover gaat het?

Alles heeft te maken met de manier waarop schenkingen vroeger vereffend werden.

Wanneer u grond schonk aan uw dochter met een waarde van 100 en geld gaf aan uw zoon voor 100 en de grond was op het ogenblik van uw overlijden 150 waard dan betekende dit dat uw dochter deze extra 50 met haar broer moest delen. Concreet, zij moest hem 25 betalen.

De oorzaak was te vinden in het feit dat er voor schenkingen uit het verleden gekeken werd naar hun waarde op het ogenblik van het overlijden van de schenker.

Men loste dit in notariële middens op met de techniek van de dubbele akte:
  • Beide kinderen kregen de grond
  • Beide kinderen kregen de 100 geld
  • Degene die de grond wou kocht het onverdeelde deel van zijn broer of zus voor 50
Dit had voor gevolg dat er op het ogenblik van het overlijden van de schenker geen afrekening meer moest gebeuren.

Nieuwe wetgeving vanaf 01 september 2018

Op het ogenblik dat de nieuwe wet in voege treedt vervalt deze regeling. De nieuwe regeling voorziet dat de schenking gewaardeerd wordt op het ogenblik van de schenking en geïndexeerd wordt tot op het ogenblik van het overlijden van de schenker.

Op die manier worden beide schenkingen direct gelijkwaardig behandeld en zijn er geen dure tussenstappen meer nodig.

Wat met oude schenkingen?

Hiervoor is een overgangsregeling voorzien. Wij besparen u de technische details maar weet dat, wanneer u wilt dat uw oude schenkingen behandeld worden volgens de oude regels, u naar de notaris zal moeten gaan om een verklaring af te leggen.

Hierbij moet u rekening houden met een belangrijke consequentie: de verklaring die u aflegt zal gelden voor ALLE schenkingen uit het verleden. U heeft dus geen keuzemogelijkheid.

Besluit

Met deze maatregel heeft de wetgever er toch voor gezorgd dat kunstgrepen zoals de dubbele akte niet meer nodig zijn. Er zitten echter behoorlijk nog wat addertjes onder het gras. Dit heeft betrekking op de schenkingen onder voorbehoud van vruchtgebruik. In dat geval wordt de schenking nog altijd gewaardeerd op het ogenblik van het overlijden van de schenker.

Wij komen in een volgende bijdrage terug op de dramatische toestanden waartoe een dergelijke schenking kan aanleiding geven.

Wilt u weten in hoeverre het nieuwe erfrecht uw erfenis zal beïnvloeden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Contacteer ons