Contacteer ons

X

Hervorming van het erfrecht: ook voor u belangrijk?

Op 25 januari werd een nieuw wetsvoorstel voorgelegd met betrekking tot het erfrecht. In dit artikel leest u wat de grote krachtlijnen zijn. Hierdoor kan u zelf oordelen of deze van toepassing (kunnen) zijn op uw situatie.

Erfovereenkomsten

In ons huidig recht is het verboden om afspraken te maken over 'een nog niet-opengevallen erfenis'. 

Concreet betekent dit dat kinderen onder elkaar nog geen geldige afspraken kunnen maken van hoe in de toekomst de nalatenschap van bijvoorbeeld hun ouders zal verdeeld worden.

In de toekomst zal het mogelijk zijn dat de ouders samen met hun kinderen hierover afspraken maken.

Ook zullen zij afspraken kunnen maken over de waarde van de geschonken goederen. Dit is belangrijk voor de latere verdeling aangezien de schenkingen uit het verleden dan verrekend worden. Veel ruzie wordt vermeden als men op voorhand weet aan welke waarde deze zullen worden verrekend.

De erfrechtelijke reserve

Bepaalde erfgenamen zoals de langstlevende echtgenoot en de kinderen hebben altijd recht op een minimum gedeelte van de nalatenschap. 

Zo heeft 1 kind steeds minimum recht op 1/2de, 2 kinderen elk recht op 1/3de en 3 kinderen elk op 1/4de.

Dit heeft voor gevolg dat de ouders maar vrij kunnen beschikken (lees: aan iemand anders nalaten) over hetgeen overbleef: bij 1 kind was dit 1/2de, bij 2 kinderen was dit 1/3de en bij 3 kinderen en meer 1/4de.

Dit zou nu veranderen: men zou, onafhankelijk van het aantal kinderen, werken met een globale reserve die 1/2de zou vertegenwoordigen.

Zo zullen twee kinderen in de toekomst maximum maar recht hebben op 1/4de (de helft gedeeld door twee) in plaats van op 1/3de.

Ook belangrijk is dat het voorbehouden deel voor de ouders van kinderloze erflaters (elk 1/4de) wordt afgeschaft en vervangen door een onderhoudsvordering ten laste van de nalatenschap.

Met andere woorden, als de ouders behoeftig zijn dan zullen zij kunnen eisen dat de erfgenamen voorzien in hun levensonderhoud. De middelen hiertoe zouden dan moeten komen uit de erfenis.  

Diverse

Tot slot zijn er nog een pak technische aanpassingen die betrekking hebben op de berekeningen en de verdeling van de nalatenschap.

Hierbij worden diverse artikels verduidelijkt of aangepast die vandaag dikwijls aanleiding geven tot problemen en discussies.

Besluit

Wanneer deze wet gestemd zal worden zal dit een fundamentele wijziging teweeg brengen in de manier waarop wij in de toekomst kunnen omgaan met onze nalatenschap en de manier waarop de verdeling zal gebeuren.

Wij volgen dit uiteraard op de voet en houden jullie op de hoogte wanneer het zover is. Op dat ogenblik zullen wij ook dieper ingaan op de diverse wijzigingen.

Contacteer ons