Contacteer ons

X

De zorgvolmacht, een 'must' voor iedereen

Bij elke vermogensplanning die wij uitvoeren is één van onze eerste vragen aan de klant: 'Heeft u al een zorgvolmacht?'.

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat iedereen, hoe oud of hoe jong ze ook zijn, een dergelijke volmacht zou moeten hebben teneinde nooit geblokkeerd te raken wanneer er zich een ongeval voordoet.

Waarom?

Wanneer u morgen een ongeluk krijgt en u geraakt (definitief) in coma of u wordt wilsonbekwaam (dement) dan kan uzelf geen beslissingen meer nemen omtrent uw eigen vermogen en noch u noch uw partner omtrent uw gemeenschappelijk vermogen.

Dit kan leiden tot een latere verdeling van uw vermogen op een manier die u misschien niet voor ogen had en meestal ook met een serieus fiscaal prijskaartje er bovenop.

Om dit te vermijden is een zorgvolmacht een efficiënte oplossing waarmee u aan uw partner of aan een familielid of een derde de volmacht geeft om beslissingen in uw naam en voor uw rekening uit te voeren.

Dit kan gaan van het betalen van facturen tot het doen van schenkingen en wijzigingen aanbrengen in het huwelijkscontract en zelfs het verkopen van gebouwen.

Wat moet u hiervoor doen?

Dit is heel eenvoudig: u maakt een afspraak met de notaris die hiervoor de best geplaatste persoon is om u alle informatie hierover te geven en u te helpen bij het opmaken van dit document.

Indien in de zorgvolmacht geen zaken zijn opgenomen die normaal gezien niet moeten passeren via een notaris dan is zelfs een onderhandse volmacht voldoende. Wij raden de tussenkomst van een notaris toch echter ten sterkste aan.

Wat is het gevolg van zo'n volmacht

In geval u wilsonbekwaam wordt en u beschikt over een zorgvolmacht dan vermijdt u de procedure van gerechtelijke bescherming door de vrederechter. Er komen zich dus geen vreemden moeien met het beheer van uw vermogen. 

Besluit

Een zorgvolmacht is een ideale manier om te anticiperen op onvoorziene omstandigheden in uw leven die kunnen leiden tot een tijdelijke of een definitieve wilsonbekwaamheid.

Op die manier laat u het beheer over uw vermogen en over andere zaken die u belangrijk vindt over aan een vertrouwenspersoon. Zolang u bekwaam bent, kan u trouwens op elk ogenblik deze volmacht herroepen of laten wijzigen.

Doet het drama zich toch voor dan weet u tenminste dat alles zal geregeld worden op de wijze die u heeft vastgelegd en door de vertrouwenspersoon die u heeft gekozen.

Wenst u meer informatie hierrond neem dan gerust contact op met een notaris die u graag hierover alle gevraagde informatie zal geven.