Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

AXIS Stichting als planningsinstrument

Wie of wat is AXIS Stichting?

De AXIS Stichting is een stichting van openbaar nut die opgericht is door mensen van het accountantskantoor AXIS Finance.

De erkenning 'openbaar nut' betekent dat er een screening is geweest door de bevoegde Minister van de statuten en de bedoelingen van de Stichting alsmede een doorlichting van al haar oprichters en bestuurders.

Dankzij deze erkenning is de stichting bijvoorbeeld in staat om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen en attesten hiervoor uit te schrijven.

De toepassingsmogelijkheden

De AXIS Stichting is opgericht om mensen aan wie je het beheer van vermogen om diverse redenen niet kan toevertrouwen via een fonds op naam toch de mogelijkheid geven om op een indirecte manier over dit vermogen te kunnen beschikken.

Wij denken hierbij aan verstandelijk beperke personen, verslaafden, manisch-depressieven, demente personen,...

De AXIS Stichting zorgt er dan voor dat de gelden van het fonds op naam besteed worden aan de zorg en opvoeding van deze mensen volgens de wensen bepaald door de stichter van het fonds.

Belastingregime

Een stichting van openbaar nut die werkt met fondsen op naam kan genieten van een heel voordelig belastingregime:

  • creatie van het fonds kan via schenking tegen 0% of 5.5% of via testament tegen 8.5%
  • overdracht van gelden naar de beschermde persoon voor wie het fonds is opgericht gebeuren belastingvrij
  • overdracht van het restsaldo bij overlijden van de beschermde persoon gebeurt tegen 0% (uitvoering belangeloos doel) of tegen 7% (schenkbelasting - tarief derden)

Voorbeeld 1. De verstandelijk beperkte persoon

Stel, een vader met een verstandelijk beperkte zoon en een nicht die hem helpt met de verzorging.

Via zijn testament bepaalt de vader dat een deel van zijn erfenis naar de stichting gaat als oprichting voor een fonds op naam van zijn zoon. De fiscale kostprijs hiervoor is 8.5%.

Na de dood van de vader ondersteunt de stichting via het fonds financieel het kind volgens de richtlijnen vastgelegd door de vader bij de creatie van het fonds. Hierop zijn geen belastingen verschuldigd.

Na de dood van het kind gaat het restsaldo naar de nicht (of haar erfgenamen). Dit zal gebeuren aan 7%.

Had de vader deze overdracht gespreid in de tijd en gebonden aan de opleiding van de kinderen van de nicht dan is de kans reëel dat de fiscus dit ziet als de uitvoering van het belangeloos doel van de stichting en dat dit vrij van belastingen gebeurt.

Voorbeeld 2. de persoon zonder erfgenamen

Veronderstel een gezin zonder kinderen waarvan de vrouw nog leeft. Zij heeft geen broers of zussen. Via een 'langst leeft al' clausule heeft zij het ganse vermogen van haar man geërfd. Zij weet dat, wanneer zij niets onderneemt, hierop in de toekomst tot 65% belastingen zullen geïnd worden.

Om dit te vermijden creëert zij via haar testament een fonds op naam. Het doel van dit fonds zal zijn om in de toekomst alle uitgaven die haar neven en nichten evenals hun kinderen dienen te doen voor hun schoolopleiding zullen gefinancierd worden door dit fonds tot het uitgeput is. Dit is een filantropisch doel.

Dit laatste, gekoppeld aan het feit dat het om gespreide, vandaag nog niet bekende, uitkeringingen gaat maakt dat deze uitkeringen dienen beschouwd te worden als de uitvoering van een belangeloos doel.

In dergelijk geval zijn, volgens de memorie van Toelichting alsmede via diverse rulings (standpunten van de fiscus), dergelijke uitkeringen niet belastbaar.  

Besluit

Het is duidelijk dat de AXIS Stichting diverse categorieën van mensen kan helpen om belangrijke belastingbesparingen te realiseren.

Zelfs een duolegaat met zijn gemiddeld tarief van 40%-45% komt niet in de buurt van deze oplossing.

Vraagt u zich af of dit ook voor een oplossing kan zijn neem dan gerust contact op.

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.