Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

 • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
 • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
 • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Biedt het nieuwe beschermingsstatuut een oplossing?

Inleiding

Binnen het nieuwe beschermingsstatuut zijn twee regelingen voorzien:

 • de buitengerechtelijke bescherming
 • de gerechtelijke bescherming

Waar we ons gaan op concentreren is de buitengerechtelijke bescherming. Deze biedt aan mensen die vandaag volledig wilsbekwaam en handelingsbekwaam de mogelijkheid om via een lastgeving regelingen te treffen voor de periode wanneer ze dement zouden zijn.

Belangrijk hierbij is te benadrukken dat de bescherming gebeurt buiten iedere procedure om en zonder rechterlijke controle.

Zij betreft bovendien alleen de goederen van de lastgever maar niet zijn persoon.

Toepassing

Elke wilsbekwame persoon (de lastgever) kan via een opdracht (lastgeving) aan een andere persoon (de lasthebber) opleggen wat er met zijn goederen moet gebeuren, met welke principes hij moet rekening houden en welke formaliteiten moeten worden nageleefd alsook vanaf wanneer deze ingaat (direct of later).

Dit kan via een zelf opgemaakt (onderhands) document.

Het lastgevingscontract zal meer bepaald vermelden:

 

 • de essentie: namelijk dat het de bedoeling is om met dit contract een buitengerechtelijke bescherming te organiseren
 • de timing: direct of uitgesteld
 • de omvang van de bescherming: geheel of gedeeltelijk
 • de keuze van de lasthebber
 • de voorwaarden waaronder gewerkt moet worden

 

Opgelet echter: vermeldt de lastgeving ook de bevoegdheid van schenkingen te doen of een huwelijkscontract te wijzigen, dan is een notarieel document nodig.

Het is verder ook evident dat diegene die wordt aangesteld als lastgever deze opdracht ook effectief aanvaardt.

Belangrijk is echter wel dat het document moet geregistreerd worden. Hiervoor zal u zich moeten wenden tot een notaris of een griffier.

Praktische problemen

Wij zijn 200% voorstander van dit wetgevend initiatief maar zien toch een paar zaken die in de praktijk voor problemen kunnen zorgen.

Zo zal de lasthebber moeten oordelen over de wilsonbekwaamheid als startpunt voor de inwerkingtreding van de lastgeving. Dementie is echter niet iets dat u van vandaag op morgen overkomt. Dit komt in vlagen, in periodes die steeds langer worden.

In de meeste gevallen zal het de levenspartner zijn die aangesteld wordt als lasthebber. Wanneer deze dus beslist dat de lastgeving in aktie treedt zegt hij eigenlijk met zoveel woorden tegen zijn partner: 'Je bent zelf niet meer bekwaam om voor uw eigen goederen te zorgen'.

Voor de lastgever, zijnde de dementerende persoon, kan dit een enorme psychologische schok zijn waarvan de gevolgen op de relatie niet te overzien zijn.

Mogelijk zal dit ook leiden tot de tussenkomst van een vrederechter die dan zal oordelen op basis van een medische verklaring.

Hierbij heeft de vrederechter dan twee mogelijkheden:

 • ofwel geeft hij het 'bevel tot uitvoering' van de lastgeving
 • ofwel beveelt hij een gerechtelijke beschermingsmaatregel die de lastgeving geheel of gedeeltelijk beëindigt ofwel er bovenop komt

Besluit

Voor mensen die van de buitengerechtelijke beschermingsmaatregel wensen gebruik te maken is het dus uitzonderlijk belangrijk dat zij op voorhand, wanneer alle partijen nog wilsbekwaam zijn, overeenkomen op welke manier de wilsonbekwaamheid zal vastgesteld worden die de lastgeving zal doen in werking treden.

Wordt er geopteerd voor een directe inwerkingtreding, wat ook mogelijk is, dan stelt dit probleem zich niet.

Let echter wel op wanneer de lasthebber uw echtgenoot is. Hij zal in dat geval ook moeten rekening houden met andere wettelijke regels en beperkingen die bijvoorbeeld voortspruiten uit het gekozen huwelijksstelsel.

Dit is echter een complexe materie waarin u zich het best laat bijstaan door mensen die hierin gespecialiseerd zijn. 

Lees ook ons artikel in Trends rond de planningsproblematiek voor bejaardenm met dementie.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.