Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

De monsterboete van 309%: stand van zaken Geschreven op 13 October 2013

Inleiding

U herinnert zich ongetwijfeld de commotie die er vanaf 2012 in de media was waarbij uitgebreid beschreven werd met welke immense boetes ondernemingen mogelijk geconfronteerd werden bij een controle. 

Wanneer immers privé-uitgaven, voordelen van alle aard of zwarte omzet vastgesteld werden in de boekhouding en deze waren niet aangegeven op een fiche om belast te worden bij de bedrijfsleider of bij het betrokken personeelslid, dan werd er een boete van 309% toegepast. Om de pil wat te verzachten was deze ‘belasting' dan wel een aftrekbare kost.

De toepassing ervan luidde het einde in van de welgekende strategie: ‘We steken er zoveel mogelijk in (privé) en wat ze (de fiscus) niet gezien hebben dat is dan toch weeral meegenomen'. Ook de houding ten opzichte van zwarte verkopen veranderde drastisch: met een zwaard van Damocles boven uw hoofd van 309% werd er wel eens 2 maal nagedacht alvorens dit risico te lopen. Bovendien kon de fiscus in dat geval 7 (zeven!) jaar terug gaan in de tijd om op zoek te gaan naar nog andere ontduikingen.

De ondernemers voelden zich geviseerd en vroegen dat de wet verstandig zou worden toegepast met begrip voor de bedrijfsleider die te goeder heeft gehandeld.

Nieuwe regeling

De wetgever is ingegaan op deze verzuchting zodat de toepassing van de bijzondere aanslag nog slechts zal gebeuren in geval de bedrijfsleider privé niet meer kan belast worden op het betrokken voordeel (drie jaar). Dit zal bovendien ook het geval zijn indien bepaalde voordelen aan het licht komen tijdens een belastingcontrole.

Om nu te vermijden dat ‘fraudeurs' van hetzelfde gunstregime zouden kunnen gebruik maken als diegene die te goeder trouw handelden heeft de wetgever een verfijning toegevoegd ten opzichte van vroeger: in geval van kwade trouw zullen de voordelen, zelfs indien ze privé belast zijn, niet meer aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting.
Het goede nieuws bovendien is dat bovenstaande regeling zou mogen toegepast worden op hangende geschillen en lopende dossiers.

Besluit

De fiscus heeft voor de ondernemingen een fair compromis uitgewerkt met betrekking tot de aanslag van 309%. Deze toepassing zal eerder uitzondering worden zolang de bedrijfsleider nog privé kan belast worden op het voordeel. Voor diegene die te kwader trouw handelen zal echter wel een verhoogde sanctie toegepast worden: niet-aftrekbaarheid van de kost in de vennootschapsbelasting.

Heeft u vragen rond deze regeling, contacteer ons dan gerust.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.