Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

De complexiteit van de woonfiscaliteit na de staatshervorming Geschreven op 15 December 2013

Kennismaking met onze nieuwe belastingwetgeving

Onlangs lazen wij op internet een artikel van de Heer Jef Wellens waarvan wij dachten: 'Dit mogen wij onze lezers niet onthouden'.

Door zijn complexiteit wordt het immers bijna hilarisch waar wij in dit kleine landje allemaal mee bezig zijn.

Maar oordeel even zelf.

Waar moeten we vanaf 2015 rekening mee houden bij onze investeringen in vastgoed?

Veronderstel dat u in Namen woont en in Oostende een tweede verblijf heeft. Voor de belastingvermindering van uw woning in Namen zal u moeten kijken hoe dit regionaal geregeld wordt want dit is een exclusieve Waalse bevoegdheid.

De fiscale voordelen voor uw tweede verblijf in Oostende is dan echter weer federale materie. Het gaat immers om uw tweede woonst.

Op uw 65ste beslist u echter om aan de kust uw oude dag door te brengen en uw woning in Namen te verhuren. Een bijkomende lening op uw appartement, bv. voor verbouwing, wordt dan fiscaal plots Vlaams en de eventuele aanvullende lening op uw woning in Namen opnieuw federaal. Namen is nu immers uw tweede woning geworden.

Opgelet echter, indien uw woning in Namen uw enige woning wordt en u in Vlaanderen een woning huurt waar uw hoofdverblijfplaats is, dan wordt Vlaanderen fiscaal bevoegd wordt voor een lening m.b.t. een woning in het Waalse gewest. 

Als u het nog volgt...

De belastingberekening zelf

Misschien hoopte u dat deze complexere regelgeving gecompenseerd zou worden door een vereenvoudiging van de belastingberekening?

Helaas, ook hier moeten we u teleurstellen.

'De huidige federale belasting, berekend op basis van federale belastingtarieven op het federale inkomensbarema, wordt gereduceerd met 26% en vervolgens aangevuld met gewestelijke opcentiemen die worden toegepast op die gereduceerde federale belasting, volgens een eigen regionaal belastingbarema.'

Indien u deze zin direct begrepen heeft dan hebben wij een vacature voor u.

Maar het wordt nog leuker:

'Die gewestelijke opcentiemen mogen dan nog eens differentiëren naargelang van de belastingschijf, waardoor je dus in totaal vier verschillende barema's kan krijgen, één federaal inkomensbarema en drie gewestelijke belastingbarema's. Voor iedere Belg gebeuren er zo twee parallelle berekeningen, één federaal en één gewestelijk. De gewestelijke en federale belastingen werken echter op elkaar in. Zo is een gewestelijke belastingvermindering mogelijk groter dan de belasting verschuldigd aan dat gewest en kan het gewest autonoom beslissen dat het saldo van die gewestvermindering wordt verrekend met de federale belasting. Het gewest draagt dan de kosten. Daarbovenop komen dan nog eens de gemeentelijke opcentiemen,...

en zo gaat het maar voort.

Besluit

Wanneer in de toekomst uw boekhoud(st)er of accountant u op sommige vragen het directe antwoord schuldig blijft heb dan wat compassie met die man of vrouw. Als u ziet waar hij en zij zich de komende maanden allemaal moeten doorworstelen om het allemaal nog onder de knie te hebben...

Wij zullen alvast binnen AXIS Finance onze opleidingsinspanningen naar onze mensen verhogen teneinde u de beste service en juiste adviezen te kunnen blijven geven.

Het wordt een leerrijk 2014.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.