Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

 • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
 • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
 • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Geld uit uw vennootschap halen: wat is de voordeligste manier? Geschreven op 09 June 2015

Wanneer u zaakvoerder of bestuurder bent van bijvoorbeeld een BVBA, NV of CVBA, hebt u het voordeel dat uw privévermogen afgeschermd wordt van de schuldeisers van uw vennootschap. Een nadeel is echter dat u de opbrengsten van de vennootschap niet zomaar mag gebruiken voor privédoeleinden.

Om voor uzelf geld uit de vennootschap te halen, moet u dus aan uzelf een inkomen toekennen. Dit kan op verschillende manieren:

 • Bezoldiging
 • Dividend
 • Intresten van een lening
 • Sociale voordelen
 • Verhuren van een onroerend goed
 • Verhuren van een roerend goed
 • Uw vennootschap privékosten ten laste laten nemen
 • Forfaitaire onkostenvergoeding

Wenst u meer dan 50% over te houden, na het betalen van belastingen en sociale bijdragen, dan is het aangeraden om deze manieren te combineren.

Bezoldiging

Een bezoldiging of loon wordt in de personenbelasting onderworpen aan progressieve tarieven van 25% tot 50%, verhoogd met de aanvullende gemeentebelasting. Hier komen nog eens de sociale bijdragen bij, vanaf uw inkomen hoger is dan € 12.830,63 op jaarbasis. Ligt uw jaarinkomen hoger, dan bent u een bijdrage van 22% verschuldigd op het volledige jaarinkomen. Vanaf het boven de € 55.405,05 is bedraagt deze bijdrage 14,16% en bij een netto-beroepsinkomen van meer dan € 81.649,49 betaalt u geen sociale bijdragen meer. Vergeet hierbij niet dat u dan wel al € 15.905,32 aan sociale bijdragen betaalt heeft op jaarbasis.

Voorbeeld 1:

Stel u heeft een inkomen van € 30.000 op jaarbasis. Hierop betaalt u € 6.600 (€ 30.000 x 22%) sociale bijdragen.

Voorbeeld 2:

Stel u heeft een inkomen van € 60.000 op jaarbasis. Hierop betaalt u € 12.839,76 (€ 55.405,05 x 22% + ((€ 60.000 - € 55.405,05) x 14,16%))).

Voorbeeld 3:

Stel u heeft een inkomen van € 90.000 op jaarbasis. hierop betaalt u € 15.905,32 (€ 55.405,05 x 22%)+((€ 81.649,49 - € 55.405,05) x 14,16%))). U betaalt dus geen sociale bijdrage meer op € 8.350,51 (€ 90.000 - € 81.649,49).

Gelukkig heeft u wel recht op een belastingvrije som. Hierdoor wordt een deel van uw inkomen niet effectief belast. Het basisbedrag van die belastingvrije som bedraagt € 6.990 en wordt verhoogd afhankelijk van het aantal personen die fiscaal ten uwe laste zijn.

Dividend

Op de jaarvergadering kan beslist worden dat er een dividend zal worden uitgekeerd. Dit is bij de vennootschap niet fiscaal aftrekbaar en bij de uitkering ervan moet er 25% aan roerende voorheffing worden ingehouden op het brutobedrag.

Intresten van een lening

Wanneer u geld leent aan uw vennootschap, is het niet meer dan normaal dat u op het geleende kapitaal een rente ontvangt. Hierbij is het wel belangrijk dat de rentevoet die u hanteert marktconform is. 

Op de bruto-intresten moet uw vennootschap 25% roerende voorheffing inhouden waardoor u netto uiteindelijk 75% overhoudt.

Sociale voordelen

Er bestaan verschillende sociale voordelen die zowel van toepassing zijn op werknemers als op bedrijfsleiders. Zo kan u zichzelf als bedrijfsleider bijvoorbeeld maaltijdcheques of ecocheques toekennen per effectief gepresteerde dag. Deze hebben als voordeel dat ze volledig worden vrijgesteld in uw personenbelasting en ze niet meetellen in de berekening van uw sociale bijdragen.

Verhuren van een onroerend goed

Wanneer u eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker van een gebouw bent en u gebruikt dit gebouw (gedeeltelijk) voor uw beroepsactiviteit dan moet uw vennootschap huur aan u betalen. Deze huurinkomsten worden beschouwd als een onroerend inkomen, met als gevolg dat de bruto-huur wordt verminderd met een forfaitaire kostenaftrek van 40% in de personenbelasting.

Verhuren van een roerend goed

Net zoals een onroerend goed (een woning) kan u ook roerende goederen (bureelmateriaal, rollend materieel,...) verhuren aan uw vennootschap tegen een marktconforme prijs. De huur is bij u persoonlijk belastbaar als een roerend inkomen, na aftrek van de werkelijke kosten die betrekking hebben op het gebruik of de instandhouding van die goederen. Dit wordt belast aan slechts 25%. Bij uw vennootschap is de huur volledig aftrekbaar en levert haar een belastingbesparing op.

Uw vennootschap priv├ękosten ten laste laten nemen

Wat sommige bedrijfsleiders of zaakvoerders niet altijd weten is dat u uw vennootschap bepaalde privékosten kan laten betalen. Zo kan u bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering voor u en uw gezin afsluiten op naam van de vennootschap. Bij u persoonlijk wordt dit dan aanzien als een sociaal voordeel, waardoor u hierop dus geen belastingen en sociale bijdragen moet betalen.

Wanneer de jaarlijkse kostprijs van uw nutsvoorzieningen hoger liggen dan € 930 voor elektriciteit en € 1.870 voor verwarming, hebt u er ook alle belang bij om deze facturen te laten factureren op naam van uw vennootschap. Het is namelijk zo dat wanneer dit het geval is deze aanzien worden als voordelen in natura. Zo wordt u, ongeacht de totale kostprijs, slechts belast op deze grensbedragen (€ 930 en € 1.870) als voordeel alle aard.

Forfaitaire onkostenvergoeding

Forfaitaire onkostenvergoedingen worden niet gelijkgesteld met een inkomen aangezien ze geacht worden kosten te dekken die u persoonlijk hebt gedragen. Wel kan het zijn dat u bijna geen kosten hebt gemaakt maar dat u toch een vergoeding krijgt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je met de fiets naar het werk gaat. In dit geval kan je een vergoeding krijgen van € 0,22 per kilometer. 

Bedrijfsleiders die meer dan vijf uur per dag op de baan zijn voor hun werk kunnen zichzelf een forfaitaire dagvergoeding toekennen van € 19,22.

Besluit

Er zijn verschillende manieren om aan uzelf een vorm van inkomen uit de vennootschap toe te kennen. Deze hebben allen een ander effect op zowel de vennootschapsbelasting als op de personenbelasting. Om te kijken wat in uw situatie de voordeligste manier is, is het aangeraden hiervoor met uw boekhouder even samen te zitten.

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.