Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Hoe kan ik via een burgerlijke maatschap mijn opvolging optimaliseren en toch controle houden?

Wat is een burgerlijke maatschap?

Een burgerlijke maatschap is een vereenvoudigde vennootschapsstructuur.

Kenmerken burgerlijke maatschap

  • Geen rechtspersoonlijkheid en fiscaal transparant: Dit betekent dat de fiscus geen rekening houdt met de maatschap op zich maar er als het ware gaat door kijken om te zien wie er achter zit en deze personen gaat belasten.
  • Geen boekhouding: Men is niet verplicht om een boekhouding te voeren, een jaarrekening op te maken, een fiscale aangifte in te dienen enz... Wel moet er jaarlijks een algemene vergadering worden gehouden en is een resultatenrekening met bijhorend balansoverzicht een verplichting. 
  • Onderhandse oprichting zonder publicatie: Dit is een pluspunt voor mensen die houden van discretie.
  • Statuten op maat van de wensen: Controle van de maatschap bevindt zich bij de zaakvoerder(s). Zolang deze aandelen heeft is hij/zij zo goed als onafzetbaar. 

Familiale planning

  • Schenken en toch controle: Deze zal er in bestaan om de roerende goederen (bvb. aandelen van de familievennootschap), met behoud van controle, onder te brengen in de maatschap. Bij het overlijden van de ouders zullen de kinderen dan automatisch eigenaar worden van de aandelen terwijl de ouders tijdens hun leven kunnen blijven genieten van de opbrengsten van hetgeen zich in de maatschap bevindt.
  • Bescherming langstlevende partner:  Een burgerlijke maatschap kan zo uitgewerkt worden dat de langstlevende partner automatisch eigenaar wordt van de deelbewijzen van zijn overleden partner zonder hierop successierechten te betalen. Het is met andere woorden een controlevehikel dat zich uitstekend leent om de bescherming van de langstlevende partner uit te werken.

Conclusie

De burgerlijke maatschap is één van de meest gebruikte oplossingen om op een fiscaalvriendelijke manier uw roerend vermogen over te hevelen naar zowel kinderen als partners met behoud van controle en opbrengsten.

Tip:  de fiscus zal met argusogen toekijken en controleren of zij de antimisbruikbepaling niet kan toepassen op uw planning. Het is daarom van het grootste belang dat alle documenten correct zijn opgemaakt, rekening houdende met de voorschriften en de bepalingen die zelf door de fiscus of door de rechtbanken in het verleden zijn geformuleerd.

Bij AXIS Finance hebben wij de expertise in huis om u bij het ganse proces te begeleiden, de noodzakelijke documenten en concepten op te maken en jaarlijks uw wettelijke verplichtingen op te volgen.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.