Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

 • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
 • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
 • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Klopt het dat ik enorme boetes riskeer als ik mijn administratie niet opvolg?


Het boetesysteem

De wetgevers en de verschillende administraties in dit land leggen de zelfstandige en zijn onderneming heel wat formele en administratieve verplichtingen op, dit is genoegzaam bekend. Het volledig en tijdig aan deze verplichtingen voldoen is cruciaal wil u financieel (vermijden hoge boetes en nalatigheidsintresten) en organisatorisch zo efficiënt mogelijk hiermee omgaan. Immers het niet-tijdig aan deze verplichtingen voldoen zal nog meer paperassen en verhoogde betalingen (boetes, nalatigheidsintresten) met zich meebrengen.

Concreet: Welke boetes riskeer ik bijvoorbeeld bij een onvolledige of niet-tijdige opvolging van mijn administratieve plichten m.b.t. de directe en indirecte belastingen en het publiceren van mijn jaarrekening?

 • Boete van € 120 tot € 360 voor kleine vennootschappen en van € 400 tot € 1.200 voor grote vennootschappen afhankelijk van het aantal maanden laattijdigheid bij de neerlegging van de jaarrrekening.
 • Opstellen van een "bijzondere" rekening door de administratie bij laattijdige indiening van de BTW-aangifte of betaling BTW met automatische verhoging van uw schuld met 15%.
 • Niet-tijdige indiening of betaling van BTW-aangiftes en schulden:
  • € 100 tot € 1.000 per periode achterstand bij indiening.
  • Belastingverhoging van 15%, vermeerderd met 0,8% per maand achterstallige betaling.
 • Belastingheffing van ambtswege in de vennootschapsbelasting bij niet-tijdige indiening van de aangifte. Hierbij wordt de bewijslast in controles over de betrokken belastbare periode omgekeerd en kunnen administratieve sancties (belastingverhoging van 10% tot 200% + bijkomende boetes) worden opgelegd.
 • Belastingverhoging tot 200%, eventueel in combinatie met een boete van € 50 tot € 1.200, bij een inbreuk in het kader van de personenbelasting. In geval van inbreuk zal een eventuele terugbetaling van belastingtegoeden bovendien slechts met sterke vertraging gebeuren.

Een goede administratieve organisatie in uw onderneming in combinatie met het aan de dag leggen van de nodige discipline zal u helpen deze bijkomende heffingen te vermijden en zal de "nazorg" die dient te worden besteed aan herinneringen en vragen om inlichtingen quasi tot nul helpen herleiden. Hierdoor bespaart u een pak nodeloze tijdsverspilling en kosten aan uw accountant zodat u zich als ondernemer ten volle zou kunnen toeleggen op de toekomstige en lucratieve ontwikkeling van uw zaak.

Besluit

Het niet tijdig vervullen van uw wettelijke verplichtingen kan voor een enorme financiële kater zorgen. Zorg daarom steeds dat uw documenten of brieven van de diverse administraties zo snel mogelijk aan uw accountant worden bezorgd zodat hij de nodige tijd heeft om hier een passend gevolg aan te geven. Weet hierbij dat brieven niet openen en/of weggooien uw probleem alleen maar zal vergroten. Doe dit dus nooit.

Zit u met een hangend probleem aarzel dan niet om ons te contacteren zodat wij een bemiddelende rol kunnen spelen in het oplossen hiervan.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.