Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Mag de aanslag van 309% nog gebruikt worden? Geschreven op 15 May 2014

Definitie

De 309%-aanslag (of aanslag geheime commissielonen) is een zware boete die kan aangerekend worden wanneer een privé belastbaar voordeel (bv. voordeel alle aard) niet correct (aan de hand van fiches) wordt aangegeven in de personenbelasting (PB).

In de praktijk

Vroeger liet men bij een controle nog toe dit weg te boeken via de rekening courant (R/C) van de bedrijfsleider maar dit is nu niet meer toegestaan.

Volgens de wet mag vanaf aanslagjaar 2014 de 309%-aanslag enkel nog toegepast worden indien deze drie voorwaarden voldaan zijn:

  • als het privé belastbaar voordeel niet spontaan werd aangegeven in de PB;
  • het niet op fiche werd gezet;
  • als u als bedrijfsleider niet akkoord bent het binnen de drie jaar definitief te laten belasten in uw PB.

De circulaire van 22/07/2013 vermeldt echter dat er geen akkoord hoeft te zijn binnen de driejarige aanslagtermijn alsook dat deze nieuwe bepaling ook geldig is voor eerdere aanslagjaren.

STEL: U heeft een controle van inkomstenjaren 2011 en 2012: u gaat akkoord om nog privé te belasten. Volgens de wet mag de 309%-aanslag worden toegepast omdat de nieuwe bepaling slechts geldt vanaf 2013. Volgens de circulaire volgt er geen 309%-aanslag.

Belangrijk is echter of u akkoord bent om alsnog privé belast te worden of niet. Want als u niet akkoord bent en in bezwaar gaat - dus de belasting kan niet definitief gemaakt worden binnen de driejarige aanslagtermijn - dan kan de fiscus toch de 309% rekenen.

Of nu de wet of de circulaire gevolgd wordt, hangt af van de keuze van de controleur. In de meeste gevallen volgt hij de circulaire aangezien dit voor hem een interne richtlijn is. Let wel op: een rechter zal bij een geschil de wet volgen.
Is de driejarige aanslagtermijn echter afgelopen, dan zal de fiscus steeds de 309%-aanslag toepassen.

Besluit

Of u nog geconfronteerd kan worden met een 309%-aanslag voor een privé belastbaar voordeel dat niet werd aangegeven, hangt af van een wettekst en/of een circulaire. Meestal wordt de circulaire gevolgd wat betekent dat de 309%-aanslag enkel kan gerekend worden als het voordeel al dan niet met uw akkoord niet meer binnen de drie jaar definitief kan belast worden in de PB.

Let wel op als u niet akkoord gaat en de driejarige termijn verstrijk. Dit kan u zeer duur te staan komen aangezien u dan zal geconfronteerd worden met de 309%-aanslag.

 

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.