Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Opgelet bij verkopen aan uw vennootschap! Geschreven op 10 September 2014

Stel, u verkoopt privé goederen aan uw vennootschap. Fiscaal gezien kan dit interessant zijn aangezien u in principe niet belast wordt op de prijs die u ervoor ontvangt. Toch raden wij u aan om hier voorzichtig mee om te springen.

Verkopen aan uw vennootschap?

Hiermee wordt bedoeld dat u als privépersoon iets verkoopt aan uw vennootschap. Concreet wil dit zeggen dat uw vennootschap bepaalde goederen bij u aankoopt in plaats van bij een handelaar.

Hierbij kan het zowel gaan om roerende goederen (bijvoorbeeld: een computer, een wagen, enz.) als onroerende goederen (bijvoorbeeld: een woning). In het laatste geval bent u wel verplicht om naar een notaris te gaan. Voor het verkopen van roerende goederen volstaat een onderhandse verkoopovereenkomst of een debetnota. Dit laatste is vergelijkbaar met een factuur. Alleen dient de vermelding 'Factuur' vervangen te worden door 'Debetnota' en is er uiteraard geen aanrekening van BTW. 

Indien de verkoop zou plaatsvinden binnen de twee jaar na de oprichting van uw vennootschap, kan dit aanleiding geven tot een quasi-inbreng. Dit is namelijk het geval wanneer de prijs van de goederen hoger ligt dan 10% van het maatschappelijk kapitaal van uw vennootschap. In dit geval moet u de goederen laten waarderen door een bedrijfsrevisor, die moet beoordelen of de gevraagde prijs niet overdreven is. 

De prijs van de goederen kan steeds in vraag gesteld worden, aangezien er sprake is van tegenstrijdigheid van belangen. Het is namelijk zo dat u, als verkoper van de goederen, een zo hoog mogelijke prijs wil ontvangen. Dit in tegenstelling tot uw vennootschap die zo weinig mogelijk wil betalen. Om conflicten tegen te gaan, bent u wettelijk verplicht een bijzondere procedure toe te passen.

Bespreek dit zeker met uw boekhouder.

Hoe zit dit fiscaal gezien bij uw vennootschap en bij u privé?

Bij uw vennootschap worden de gekochte goederen geboekt als activa die u kan afschrijven. Deze afschrijvingen zijn in principe aftrekbare kosten. Privé wordt u niet belast op de verkoopprijs. Hierbij is het wel van groot belang dat de verkoopprijs overeenstemt met de marktwaarde. Is dit niet het geval dan loopt u het risico dat de fiscus een stuk van de prijs of zelf de volledige prijs als loon, voordeel van alle aard, zal belasten in uw personenbelasting.

Opgelet echter: ooit verkocht één van onze klanten op eigen houtje zijn antieken meubels als kantoormeubilair aan zijn vennootschap om zo geld uit zijn vennootschap te kunnen halen en extra kosten te genereren via de afschrijvingen. Bij een controle werd dit aanvaard (wat al heel uitzonderlijk is) behalve... de afschrijvingen. Antiek daalt immers niet in waarde.

Had hij ons op voorhand gecontacteerd dan hadden wij via een eenvoudige ingreep dit wel kunnen aftrekbaar maken.

Een recent arrest...

Een bestuurder verkoopt aan zijn vennootschap acht schilderijen van onbekende kunstenaars. Hiervoor vraagt hij een totale prijs van € 53.000. Bij controle kan de bestuurder niet verklaren over welke schilderijen het gaat en al zeker niet hoe deze gewaardeerd werden. Met als gevolg dat de fiscus de verkoop als fictief beschouwt, en de volledig verkoopprijs dus belast als een ‘gesimuleerde bezoldiging'.

Besluit

Twee belangrijke zaken dient u dus steeds voor ogen te houden bij een verkoop van eigen goederen aan uw vennootschap:

1. opmaken van de nodige verslagen

Aangezien er een belangenconflict is zullen er steeds verslagen dienen opgesteld te worden.

Contacteer hiervoor uw boekhouder.

2. waardering

Gaat het om waardevolle goederen zorg dat u dan steeds kunt bewijzen hoe u aan de waarde komt. Een waarderingsverslag door een expert is hierbij ten zeerste aangeraden.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.