Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

U bent verantwoordelijk voor de sociale en fiscale schulden van uw (onder)aannemer! Geschreven op 13 June 2014

Sedert 1 januari 2008 zijn er enkele wijzigingen doorgegaan inzake de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling voor medecontracten; dit zijn aannemers die werken in onroerende staat uitvoeren.

Wat is dit en wie komt in aanmerking voor deze regeling?

Zelfstandigen die voor beroepsdoeleinden werken in onroerende staat laten uitvoeren, zijn verplicht om na te kijken of hun aannemer geen sociale en/of fiscale schulden heeft.

Dit moet zowel gebeuren bij het afsluiten van het contract als bij de betaling! Immers, als er schulden zijn, moet een deel van het bedrag worden ingehouden en doorgestort worden naar de RSZ en/of de Directe Belastingen.

U kan hoofdelijke aansprakelijk worden gesteld voor de schuld van de medecontractant. Bij sociale schulden is dit voor 100% van de prijs, voor fiscale schulden voor 35%. Deze vervalt als u correct de inhoudings- en doorstortingsplicht voldoet.

Bovendien zal u als opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden voor schulden van een onderaannemer. Dit geldt niet rechtstreeks maar wel onrechtstreeks namelijk als de aannemer zijn inhoudingen en doorstortingen niet correct uitvoert, wordt hij de rechtstreekse schuldenaar van de schulden van zijn onderaannemer.

Hoe kan dit gecontroleerd worden?

Voor de RSZ gaat u naar: 

http://www.socialsecurity.be

- onderneming - werken met contractanten - inhoudingsplicht.

Dan komt u normaal op deze pagina uit. 

Rechts van deze pagina vindt u ‘consulteren inhoudingsplicht': daar vult u het ondernemingsnummer in van de medecontractant en vindt u meteen alle info.

Voor de fiscale schuld klikt u hier.

Daar klikt u op consulteren. Rechts bij ‘bericht aan de opdrachtgevers' staat meer info over de praktische toepassing van de inhouding voor fiscale schulden.

Wat als er inderdaad sociale en/of fiscale schulden zijn?

Voor de sociale schuld vindt u op de site van ‘social security' meer informatie over de mededeling en het rekeningnummer waarop moet gestort worden. Bij betaling van de factuur moet de opdrachtgever 35% van het totale factuurbedrag exclusief BTW inhouden en doorstorten.

Voor de fiscale schuld vindt u bij de site van de overheid rechts bij ‘bericht aan de opdrachtgevers...' meer info over de praktische toepassing van de inhouding voor fiscale schulden. Voor fiscale schulden moet slechts 15% worden ingehouden en doorgestort.

Opgelet: bij facturen boven € 7.143 geldt een andere regeling. In dit geval moet de opdrachtgever aan de betrokken aannemer een attest vragen met de precieze schuld. Op die manier kan de inhouding beperkt worden tot het bedrag van de schuld in plaats van 35% op het totaalbedrag.

Besluit

Als zelfstandige bent u verplicht om bij het laten uitvoeren van werken in onroerende staat, uw aannemer te controleren of hij geen sociale en/of fiscale schulden heeft. Indien dit het geval is, bent u verplicht om een deel van de betaling in te houden en door te storten naar de betrokken diensten. Het niet toepassen hiervan, kan zware gevolgen hebben. Zo zal u hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden en zelf deze schulden en boetes moeten betalen.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.