Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Vastklikken van uw reserves aan 10% Geschreven op 12 October 2013

Over wat gaat het?

Liquidatieboni zijn voor veel bedrijfsleiders een pensioenbonus die bij het stopzetten van het bedrijf 'slechts' belast wordt aan 10%.

Door nu plotseling het tarief van 10% naar 25% te verhogen zou dit een serieuze knauw geven in deze pensioenreserve. Daarom besliste de regering om KMO's de mogelijkheid te geven om reeds opgebouwde reserves nu te laten belasten tegen 10% door ze te incorporeren in het kapitaal. Indien dan later een kapitaalvermindering wordt doorgevoerd zou dit belastingvrij kunnen gebeuren.

Vergiftigd geschenk

In de dertig jaar dat wij met fiscaliteit bezig zijn hebben wij in België nog nooit geweten dat er een fiscaal cadeau werd gedaan zonder dat er daar compenserende maatregelen tegenover stonden die minstens deze maatregel neutraliseerden.

In dit geval zijn er wel een paar:

Uitgestelde kapitaalsverlaging

De vrijstelling van belasting loopt maar voor kapitaalsverminderingen die ten minste 5 jaar na het jaar van kapitaalsverhoging plaats vinden.

Vermindert men het kapitaal vroeger dan is er bovenop de 10% een additionele heffing van 15% voor de eerste twee jaar volgend op de inbreng, tot 10% voor het derde jaar en 5% voor het vierde jaar.

Dit betekent dat, indien u nu 64 jaar bent, u nog minstens tot uw 69 jaar zal moeten wachten op deze middelen en nog 5 jaar onderhoudskosten voor uw (slapende) vennootschap zal moeten betalen.  

Reserves vastgesteld ten laatste op 31 maart 2013

De meeste vennootschappen houden hun jaarvergadering maar in mei of juni. Dat betekent dat voor hen de winst van het jaar 2012 niet kan meegeteld worden en dat we maar spreken over belaste reserves tot en met het boekjaar 2011.

Onmiddelijke opname in kapitaal

De kapitaalsverhoging dient technisch als volgt te verlopen:

  1. er gebeurt eerst een dividenduitkering aan 10%
  2. het netto verkregen bedrag wordt gebruikt voor een kapitaalsverhoging

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. U beschikt over de nodige fondsen om deze dividenduitkering te financieren
  2. U beschikt niet over de nodige fondsen
U beschikt over de nodige fondsen
In dat geval gebeurt er een dividenduitkering in geld en wordt dit bedrag gebruikt door de aandeelhouders om de kapitaalsverhoging uit te voeren.
Gevolg is dat het geld dat u nu hebt besteed aan de 10% belasting in de toekomst niet meer kan aanwenden voor productieve investeringen in uw bedrijf.

U beschikt niet over de nodige fondsen
Ervaring leert dat dit in de meerderheid van de gevallen steeds zo zal zijn.
In dat geval doet u een dividenduitkering en ontstaat er een schuld tegenover de aandeelhouders. Vervolgens wordt deze schuld geïncorporeerd in het kapitaal via een inbreng in natura.

Gevolg: naast het notariële ereloon en de kosten voor uw accountant zal u ook nog eens een bedrijfsrevisor moeten betalen. 

Schat de totale kostprijs maar op minstens € 4.000 tot € 5.000. U zal dus moeten berekenen of de ganse operatie voor uw bedrijf wel de moeite loont.

Verhouding nieuw kapitaal en toekomstige dividenden
Tegelijk met deze wet heeft de wetgever ook een stimulans willen geven aan de KMO's om hun eigen vermogen te versterken. Daarom worden dividenden in de toekomst belast aan 15% in plaats van aan 25% in de mate dat ze overeenstemmen met in geld ingebracht nieuw vermogen.

Uw kapitaalsverhoging met vastklikking van het 10% tarief komt hier niet voor in aanmerking. Anders gezegd: indien u nu gebruik maakt van de mogelijkheid van 10% om uw kapitaal te verhogen, zal deze verhoging niet meetellen voor de roerende voorheffing van 15%. U zal dus steeds 25% op al uw toekomstige dividenden betalen.

Het loont met andere woorden de moeite om eens te berekenen of u niet beter een dividenduitkering aan 25% zou doen om vervolgens dit geld via een kapitaalverhoging in te brengen in uw vennootschap. Dit betekent wel dat u effectief over de geldmiddelen zal moeten beschikken.

Besluit

Het is duidelijk dat, afhankelijk van uw leeftijd en de (dividend)politiek die u voert in uw bedrijf, het helemaal niet zeker is dat deze operatie wel zo lonend zal zijn als ze wordt voorgesteld.

Wij hebben u in ieder geval de discussies willen besparen die volop in de vakpers woeden over de al dan niet wettelijke haalbaarheid van deze maatregel.

Er is trouwens een vraag voor vernietiging ingediend voor het grondwettelijk hof.

Zelfs al gaan we ervan uit dat er geen vernietiging komt zal u steeds de berekening moeten maken in welke mate deze maatregel voor uw bedrijf een belastingbesparing betekent.

Gezien de complexiteit hiervan raden wij u in ieder geval aan om u hierbij te laten bijstaan door mensen die deze materie bestudeerd hebben en door en door kennen.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.