Contacteer ons

X

Wat is een sterfhuisconstructie?

Definitie

In een huwelijkscontract met gemeenschapsstelsel kan men bepalen op welke wijze de huwgemeenschap bij ontbinding (overlijden in dit geval) zal worden verdeeld. Behalve wettelijke mogelijkheden, zoals het recht van voorafname, kan men ook bepaalde verdelingsbedingen opnemen. Eén van deze bedingen is het sterfhuisbeding of 'sterfhuisconstructie' genaamd.

 

Kenmerken van de sterfhuisconstructie

  • Huwelijkspartners: Deze clausule wordt hoofdzakelijk gebruikt door huwelijkspartners wanneer één van hen met een ernstige (terminale) ziekte wordt geconfronteerd. Via toevoeging van het sterfhuisbeding aan het huwelijkscontract kunnen beide huwelijkspartners hun gemeenschappelijk vermogen volledig aan de gezonde partner toebedelen
  • Successierechten: geen successierechten verschuldigd bij de overgang van de helft van de huwgemeenschap naar de aangewezen partner
  • Antimisbruikbepaling: Deze techniek is een doorn in het oog van de fiscus die met deze bepaling meent over een bijkomend wapen te beschikken om deze techniek aan te vallen. Vandaag staat de sterfhuisconstructie op de zwarte lijst.

Contacteer ons