Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Wat is een zekere en vaststaande schuld? Geschreven op 10 December 2014

In het verleden hebben we reeds gesproken over welke uitgaven je als beroepskost mag aftrekken, en dit aan de hand van concrete voorbeelden. In dit artikel bekijken we de voorwaarden waaraan uw uitgaven moeten voldoen en gaan we dieper in op het begrip "een zekere en vaststaande schuld".

Een zekere en vaststaande schuld

Een zekere en vaststaande schuld is een schuld of verlies die zeker bestaat en waarvan het bedrag op het einde van het boekjaar gekend is.

Voorwaardelijke schulden of verliezen, met name de schulden of verliezen waarvan het bedrag onderworpen is aan nog niet vervulde voorwaarden, of die afhankelijk zijn van een vonnis, een expertise, enz. zijn in principe uitgesloten.

Naast het feit dat het moet gaan over een zekere en vaststaande schuld, moeten uw uitgaven ook in hetzelfde belastbare tijdperk geboekt zijn. Met name, in het jaar dat de schuld is ontstaan (jaar van overeenkomst, contract,...), en niet in het jaar van de betaling ervan. 

De werkelijke beroepskosten

Om als beroepskosten te worden beschouwd moeten uw uitgaven voldoen aan vier voorwaarden:

  1. De uitgaven moeten verband houden met uw beroep. Privé-uitgaven zijn dus uitgesloten. Gemengde uitgaven komen enkel in aanmerking voor het beroepsgedeelte.
  2. De echtheid en de bedragen van de beroepskosten moeten met bewijskrachtige documenten bewezen worden.
  3. De uitgaven moeten ofwel effectief gedaan zijn in het jaar waarin u uw inkomsten verwerft of moeten het karakter hebben van een zekere en vaststaande schuld. Het bedrag van de schuld moet op het einde van het jaar geboekt zijn.
  4. De beroepskosten moeten gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.
Indien uw uitgaven niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deze verworpen worden als beroepskost, met een verhoging van de te betalen belasting als gevolg.

Praktisch voorbeeld

Stel een vennootschap sloot in maart 2013 een huurovereenkomst af ten bedrage van € 500 per maand, met als gevolg dat zij in het jaar 2013 een bedrag van € 5.000 (10 maanden x € 500) aan huurgelden verschuldigd was. Hiervan werd € 1.000 (maanden november en december) betaald en geboekt in het jaar 2014.

Dit heeft als gevolg dat deze huurgelden (€ 1.000) verworpen kunnen worden bij een controle aangezien zij geboekt moesten worden in het jaar waarin zij zeker en vaststaand zijn geworden, met name in het jaar 2013.

Besluit

We kunnen besluiten dat het van groot belang is om na te gaan vanaf wanneer uw schulden een zeker en vaststaand karakter hebben.  Wanneer een schuld namelijk laattijdig geboekt wordt, zal zij verworpen worden en dus niet meer aftrekbaar zijn als beroepskost.

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.