Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Buitenlandse vakantiewoningen en successie

Inleiding

Heel wat Belgen besluiten om een tweede verblijf aan te kopen in het buitenland.

Spanje en Frankrijk zijn al jaren bijzonder populair.

De vraag stelt zich welk erfrecht van toepassing is en hoeveel successierechten verschuldigd zullen zijn bij een overlijden.

Deze uiteenzetting beperkt zich tot de Belgische aspecten. Voor een specifiek advies kan u ons contacteren via onderstaande link.

Successierechten: dubbele belasting?

Bij het overlijden van een Belgische rijksinwoner dienen zijn of haar erfgenamen successierechten te betalen op het wereldwijd vermogen van de overledene. Het maakt dan ook geen verschil uit of de goederen zich in België of in het buitenland bevinden.

Bovendien heffen de meeste landen ook successierechten op de onroerende goederen van een niet-rijksinwoner die zich op hun grondgebied bevinden. Dit zal onder meer het geval zijn voor Spanje en Frankrijk

Met andere woorden, er kan een toestand van dubbele successiebelasting ontstaan met betrekking tot de onroerende goederen die zich in het buitenland bevinden. 

Om dit tegen te gaan heeft België met Frankrijk een dubbelbelastingverdrag gesloten. Dit heeft voor gevolg dat enkel Frankrijk successierechten zal heffen.

Het Belgisch Wetboek der Successierechten voorziet wel in een verzachting van deze dubbele belasting door toe te staan dat het bedrag van de buitenlandse belasting wordt afgetrokken van de in België verschuldigde successierechten. Deze vermindering is wel begrensd tot de Belgische successiebelasting die verschuldigd is op het betrokken buitenlandse onroerend goed.

Erfopvolging volgens Belgisch of buitenlands recht?

Op basis van de regels van het internationaal privaatrecht wordt onroerend goed vandaag de dag in principe vererfd volgens de regels van het land van de ligging. 

Om onvoorziene problemen te vermijden inzake erfopvolging voorziet de wetgever in de mogelijkheid om een rechtskeuze te maken voor het Belgische recht in de vorm van een uiterste wilsbeschikking.

Voor overlijdens vanaf 17 augustus 2015 voorziet de Europese Erfrechtverordening dat de vererving zal beheerst worden door het recht van de gewone verblijfplaats van de overledene. Ook praktisch biedt de Europese verordering verbetering door de invoering van een Europese verklaring van erfrecht. 

Besluit

Uit het voorgaande volgt een vastgoed in het buitenland steeds onderworpen zal zijn aan een belasting die overeenkomt met de Belgische progressieve tarieven. Enkel de verdeling van het bedrag over het land van ligging en België kan verschillen.

Het is dus duidelijke dat dergelijke aankoop best doordacht gebeurt en wordt opgevolgd door de nodige successieplanning om problemen in de toekomst te vermijden. 

 

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.