Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

De gevaren van boekingen op een rekening-courant (R/C) Geschreven op 15 May 2014

In vele bedrijven worden door de bedrijfsleider soms privé- en vennootschapsrekeningen door elkaar gebruikt. Zo worden bv. privé-goederen aangekocht op naam van de vennootschap. Op zich is dat niet verboden; deze worden in de kosten geboekt ofwel op de fameuze R/C.

Gevolgen

Hieronder kunnen reeds vijf mogelijke gevolgen worden opgelijst van het gebruik of misbruik van de R/C.

Zo kunnen er ten eerste extra kosten zijn voor de vennootschap.
Als privézaken in de kosten worden geboekt, zijn ze aftrekbaar in de vennootschap wanneer ze als extra loon worden aangegeven en belast in de personenbelasting van de bedrijfsleider. Gebeurt dit niet correct, dan kan de 309%-aanslag volgen (zie artikel: Mag de aanslag van 309% nog gebruikt worden?).
Ook wanneer een financiering wordt aangevraagd, kan een debetsaldo op de R/C ervoor zorgen dat de bank een hogere intrest of meer waarborgen vraagt. Zij trekken het debetsaldo van de R/C (schuld van de bedrijfsleider tegenover de firma) namelijk af van het eigen vermogen van de balans.

Ten tweede kunnen privézaken betaald worden door de vennootschap. Deze worden dan rechtstreeks geboekt op de R/C. Hierdoor wordt het voor de fiscus echter wel erg gemakkelijk. Ze krijgen zicht op het uitgavenpatroon van de bedrijfsleider; op die manier kunnen ze een indiciaire afrekening maken waardoor de kans bestaat dat er extra belasting moet betaald worden.

Wij raden aan om beter een som over te schrijven naar de privérekening, maar bovenal om überhaupt het gebruik van de R/C zoveel mogelijk te beperken. 

Als derde reden kan het gevaar van het door elkaar halen van privé en de zaak zware gevolgen hebben bij een echtscheiding.
Aangekochte goederen op naam van de vennootschap zijn immers eigendom van de vennootschap. Zo moet de iPhone die de bedrijfsleider aan zijn vrouw cadeau gaf, worden teruggevraagd door de zaak als ze zouden scheiden.

Een gemeenschappelijke R/C van echtgenoten is ook best te vermijden als ze niet gehuwd zijn onder wettelijk stelsel! Bij echtscheiding zorgt dit uiteraard voor problemen.

Ten vierde kunnen de bestuurders ook gestraft worden. Ze kunnen zelfs een celstraf of boete krijgen wanneer gebruik wordt gemaakt van goederen en krediet van de firma ‘met bedrieglijk opzet en voor privédoeleinden'. Eender welke stake- en/of shareholder kan immers klacht indienen als bv. een auto wordt gekocht voor de vrouw van de zaakvoerder die zelf niet in zaak zit.

Er is ook een nieuwe regeling in verband met cashbetalingen. Deze mogen maximum 3.000 euro bedragen. Zo kan een zaakvoerder niet zomaar meer beweren dat hij een factuur van meer dan 3.000 euro zelf cash betaalde en dit bedrag dus mag afgeboekt worden op het credit van de R/C. Dit is immers strafbaar.

Een vijfde en laatste gevolg is dat er eventueel structurele aanpassingen zullen moeten gedaan worden om de R/C aan te zuiveren.

Door intrest op een debet-R/C (8.8 % voor AJ 2014) kan deze zo oplopen dat zij nooit nog kan worden aangezuiverd behalve door grote (structurele) wijzigingen zoals kapitaalvermindering of dividenduitkering... 

Besluit

Het gebruik van de R/C wordt best zoveel mogelijk beperkt.

Wij hebben hiervoor 5 redenen aangehaald waarom wij dit aanraden:

  • gevaar voor extra kosten voor de firma
  • extra personenbelasting voor de bestuurders
  • mogelijk zware gevolgen bij echtscheiding tussen bestuurder en echtgenoot/echtgenote
  • bestuurders kunnen gestraft worden wegens belangenvermenging
  • er kunnen structurele wijzigingen moeten gebeuren in de firma om dit nog recht te zetten

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.