Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Regeling aanslag 309% wordt versoepeld Geschreven op 09 June 2015

Over de aanslag geheime commissielonen werd al veel gediscussieerd en geschreven. De regering Michel I heeft nu deze zaken vastgelegd in de programmawet van december 2014. Er zijn drie grote wijzigingen doorgevoerd waarvan de grootste toch wel een daling van het tarief van 309% is.

Wat verandert en waarom?

In een artikel dat vorig jaar werd geschreven, werden enkele wijzigingen meegedeeld die werden doorgevoerd aangaande de bijzondere aanslag geheime commissielonen, beter bekend als de 309%-aanslag. Toen was er reeds sprake van een versoepeling van de regeling. 

De definitie blijft dezelfde; deze aanslag wordt toegepast wanneer een bezoldiging, vergoeding, voordeel,... niet wordt aangegeven via een fiscale fiche, met andere woorden, indien dit niet wordt opgenomen in de belastingsaangifte van de genieter.

In de programmawet van december 2014 werden drie wijzigingen doorgevoerd:
  • verminderde toepassing;
  • verlaging van het tarief;
  • andere aanpak verdoken meerwinsten;
De voornaamste reden voor deze wijzigingen is dat dit aanzien werd als 'straf', terwijl een simpele 'vergoeding' voor niet ontvangen belastingen door de fiscus voldoende is.

Identificatie van de genieter

In de vorige regeling was het verplicht dat de genieter van het voordeel deze inkomsten opnam in zijn belastingaangifte om de bijzondere aanslag te vermijden. Dit wordt verder versoepeld. 

Zo is het nu slechts verplicht de genieter van het voordeel ondubbelzinnig te identificeren binnen de 2,5 jaar volgend op 1 januari van het betreffende aanslagjaar. Het komt er dus op neer dat er niet moet voor gezorgd worden dat deze inkomsten effectief worden belast. Van zodra de genieter werd geïdentificeerd, is het de fiscus die ervoor moet zorgen dat de verkregen inkomsten worden belast.

Tarief

Het tarief van 309% verdwijnt.

Nu wordt gewerkt met twee soorten tarieven:

  • indien de verkrijger een natuurlijk persoon is = 103 %
  • indien de verkrijger een rechtspersoon is = 51,5 %

Verdoken meerwinsten

Vroeger kon de bijzondere aanslag worden toepast bij verworpen beroepskosten. Dit is niet meer het geval! Zo moet U bij een controle niet meer vrezen voor nog een extra boete in de vorm van de bijzondere aanslag.

De enige reden om de aanslag te heffen op verdoken meerwinsten is indien het gaat om niet-aangegeven of, in de volksmond, 'zwarte' omzet.

Besluit

De toepassing van de bijzondere aanslag geheime commissielonen is versoepeld. Ten eerste is het enkel verplicht de genieter van het voordeel te identificeren in plaats van ervoor te zorgen dat het voordeel definitief werd belast. Ten tweede is het tarief verlaagd naar 103 % of 51,5% en ten derde worden verdoken meerwinsten slechts extra belast indien het gaat om 'zwarte' omzet.

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.