Contacteer ons

X

Hoe haal ik fiscaal vriendelijk geld uit mijn vennootschap?


De twee toppers

Geld belastingvrij uit uw vennootschap halen is natuurlijk de natte droom van elke bedrijfsleider.

Hierbij primeren twee technieken op alle andere namelijk:

  • Terugbetaling R/C
  • Kapitaalvermindering 

Terugbetaling R/C

Een rekening-courant is een tegoed dat u heeft op uw vennootschap doordat u tijdelijk geld aan uw vennootschap ter beschikking gesteld heeft of bepaalde kosten voor uw vennootschap heeft betaald.

Als er cashoverschotten binnen de onderneming zijn is het evident dat u deze tijdelijke 'lening' zo snel mogelijk terug betaald krijgt. Dit kan uiteraard belastingvrij aangezien het gaat om een loutere terugbetaling van eerder voorgeschoten sommen.

Kapitaalvermindering

Bij de oprichting heeft u een bepaald bedrag permanent ter beschikking gesteld van uw vennootschap. Men noemt dit het maatschappelijk kapitaal en dit vormt de buffer bij uitstek voor uw schuldeisers om te zien of u een kredietwaardige partner bent.

Door de jaren gaat u echter bepaalde reserves aanleggen in uw vennootschap waardoor uw eigen vermogen - waarvan uw kapitaal een onderdeel vormt - zodanig hoog wordt dat het noch financieel noch bedrijfseconomisch zin heeft om nog zo een hoog kapitaal te handhaven.

U kan dan overgaan tot een kapitaalvermindering waarbij u via een aanpassing van de statuten (notaris!) overgaat tot een terugbetaling van een gedeelte van het bedrag dat u bij de oprichting ter beschikking gesteld heeft. Ook dit gebeurt belastingvrij.

Besluit

Noteer dat er tientallen technieken zijn om geld uit uw vennootschap te halen, elk met hun eigen voor- en nadelen.

Contacteer ons gerust om te zien welke voor u in aanmerking komen om uw toestand te optimaliseren.

Contacteer ons