Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Hoe kan ik voorkomen dat ik ooit 25 % liquidatiebelasting zal betalen?


  • Situering

In haar begrotingscontrole voorjaar 2013 besliste de regering de roerende voorheffing op de liquidatiebonus (bij "volledige vereffening") of inkoop van eigen aandelen (ook "gedeeltelijke vereffening" genaamd) te verhogen van 10% naar 25% en dit met ingang vanaf 1 oktober 2014. Dit wil zeggen dat bij een vereffening op de uitkeringen van alle bedragen boven het gestort kapitaal na die datum 25% roerende voorheffing van toepassing wordt maar voor die datum het tarief van 10% onverminderd blijft gelden.

Reeds van bij de beslissing tot deze maatregel stond in de sterren geschreven dat hierop reactie zou komen, wat nu ook blijkt. Hoe komt dit?

Wanneer we teruggaan in de tijd zien we dat de fiscaliteit op liquidatieboni reeds een uitgebreid traject heeft afgelegd. Voor de belastinghervorming in 2002 kon een vennootschap nl. worden geliquideerd aan nul procent belasting. Sinds 2002 wordt 10% roerende voorheffing ingehouden en in het kader van de recente begrotingscontrole is het hek helemaal van de dam. Toen werd beslist dit tarief te verhogen tot 25%, een verhoging met maar liefst 150% t.o.v. het tot nu geldende tarief... Ook de roerende voorheffing op het deel uitgekeerde reserves bij een inkoop eigen aandelen wordt, na een eerste tariefverhoging in 2012, voortaan fiscaal gelijk belast als een dividend en aan 25% belast.

Deze verhogingen vormen een ware aanslag op de in de vennootschap opgebouwde spaarpot die voor veel zelfstandigen nog steeds wordt aanzien als een welgekomen aanvulling op het reeds uiterst magere zelfstandigenpensioen.

  • Voorkomen van deze belasting

In de wetgeving zoals deze ter stemming voorligt wordt echter in diverse uitwegen voorzien:

• Wie zijn vennootschap voor 1 oktober 2014 liquideert ontsnapt, althans voor de reserves die werden aangelegd voor 31 maart 2013, aan deze verhoogde liquidatiebelasting en blijft onderhevig aan het huidige tarief van 10%.

• Om te beletten dat ondernemingen massaal geliquideerd worden aan 10%, maakte de wetgever het vanaf 1 juli 2013 mogelijk de belaste reserves te incorporeren in het gestort kapitaal middels kapitaalsverhoging aan het "gunsttarief" van 10%. Indien lang genoeg wordt gewacht kan later een belastingvrije kapitaalsvermindering plaatsvinden. De wachttijd voor KMO's bedraagt 4 jaar, voor grote vennootschappen bedraagt deze 8 jaar.

Besluit

Gezien de wetgever zelf heeft voorzien in een uitweg heeft u er alle belang bij om hier gebruik van te maken. Contacteer dan ook zo snel mogelijk uw accountant om u te begeleiden bij het incorporeren van uw belaste reserves in het kapitaal zodat u het tarief hierop 'bevriest' op 10%.

Heeft u nog praktische vragen over deze materie aarzel dan niet om ons hiervoor te contacteren.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.