Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Hoe kan ik mijn vennootschap financieel optimaliseren?

Financiële leverage

Het antwoord op deze vraag hangt af van de mate waarin u met risico omgaat: staat u hier afkerig tegenover of geeft dit u een kick? Afhankelijk van het antwoord zal u meer of minder weigerachtig staan tegenover financiering met vreemde middelen (leningen).

In dit verband wordt dikwijls gegoocheld met het begrip ‘leverage'. De meest eenvoudige definitie hiervan is de mate waarin u uw activiteit met vreemde middelen financiert en daardoor uw rendement opdrijft.

Wij leggen dit uit aan de hand van een heel eenvoudige vergelijking: vennootschap A gebruikt enkel zijn eigen middelen en heeft dus geen enkele lening lopen. Het totaal van de eigen middelen bedraagt 1.000. Vennootschap B doet wel beroep op leningen en heeft slechts 200 eigen middelen en 800 leningen. De winst in beide vennootschappen is 100. Voor de aandeelhouders van vennootschap A betekent dit dat het rendement op hun geïnvesteerd vermogen 10% is (100/1.000). De aandeelhouders van vennootschap B hebben echter een rendement van 50% (100/200).

Ondanks deze simplificatie is het duidelijk dat u via schuldfinanciering uw rendement van uw eigen vermogen enorm kan opkrikken.
Alles financieren met eigen middelen is dus financieel niet interessant. Omgekeerd is alles financieren met leningen ook geen goed advies.

Verlies essenties niet uit het oog

De essentie van financieel optimaliseren ligt bij winst genereren. Een bedrijf dat winst genereert is gezond of gezond aan het worden. Het omgekeerd geldt voor een bedrijf dat verlies draait. Winst draaien heeft echter een belangrijke kost: belastingen. Bent u niet bereid deze te betalen dan zal uw vennootschap bij de minste tegenslag failliet gaan gezien u nooit een buffer hebt opgebouwd.

Wanneer begint u een probleem te hebben: wanneer u met hetgeen op uw bankrekening staat en hetgeen u van uw klanten tegoed hebt uw kortlopende verplichtingen niet meer kan betalen (leveranciers, lonen, BTW, RSZ,...). Verkoopt u goederen dan heeft u meestal nog de buffer van de voorraad die u kan aanspreken. Door uw voorraad te verminderen genereert u terug cash en kan u misschien terug uw kortlopende schulden betalen. In financieel vakjargon zal men spreken over een positief of een negatief bedrijfskapitaal.

Vuistregels

Gebruik ook volgende vuistregels om te zien of uw vennootschap gezond is of om deze gezond te houden:

  • De verhouding tussen uw eigen vermogen en uw vreemd vermogen: 1 op 3 tot 4.
  • Leen je voor een investering zorg dan dat de duurtijd van de lening kleiner of gelijk is aan de fiscale afschrijvingsduur
  • Heb ik nog middelen om morgen mensen te ontslaan (herstructureren): indien het antwoord hierop negatief is zit je al met een serieus probleem

Besluit

Het al of niet financieel gezond zijn van uw onderneming hangt van enorm veel factoren en variabelen af waarvan u hierboven reeds een eerste aanzet ziet. Ook de manier waarop u omgaat met risico/schulden zal deze beoordeling beïnvloeden.

We hebben aangetoond dat geen schulden hebben zuiver wiskundig geen verstandige strategie is maar als deze mensen hierdoor gezond slapen? Met andere woorden, elke bedrijfsleider moet voor zichzelf uitmaken wat hij als gezond beschouwt.

Waar iedereen het wel over eens is, is het punt waarop een bedrijf niet meer gezond is en haar verplichtingen niet meer kan nakomen.

Bekijk daarom regelmatig met uw accountant deze knipperlichten om te zorgen dat ook uw bedrijf niet in deze toestand terecht komt.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.