Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

 • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
 • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
 • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Hoe kan ik mijn vennootschap fiscaal optimaliseren?

Wanneer men dergelijke optimalisatie-oefening wenst te maken dient men rekening te houden met een combinatie van de wetgeving rond personenbelasting en de wetgeving rond vennootschapsbelasting. Zodoende zullen we deze vraag in 2 delen behandelen:

Persoonlijke sfeer

Welke mogelijkheden heeft u om fiscaal voordelig gelden over te hevelen vanuit uw vennootschap naar uw privé?

 • Aanvullend aan een normale bezoldiging kan aan de zaakvoerder een forfaitaire onkosten- en reisvergoeding worden toegekend. Deze vergoeding kan onder voorwaarden belastingvrij worden toegekend.
 • De optimalisatie 2de pensioenpijler: 80%-regel. Hiervoor dient ieder jaar een optimalisatieberekening te worden gemaakt.
 • Opname van de R/C passief (belastingvrij) of toekenning interesten op de R/C (25% belasting)
 • Onroerende verhuur - periodiek betaalde huur of een verhoogde huursom onder de vorm van de vooruitbetaling van een huur: de belastbare basis van dit onroerend inkomen wordt steeds (gespreid over de voorziene huurperiode) belast aan het marginaal tarief in de personenbelasting van de ontvanger.
 • Roerende verhuur: Deze huur wordt bij de ontvanger belast aan 25% roerende voorheffing.
 • Kapitaalsvermindering uit werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal: Het bedrag van dergelijke kapitaalsvermindering kan belastingvrij aan de aandeelhouder worden uitgekeerd.
 • Verkoop goederen aan vennootschap: Dit kan onder voorwaarden belastingvrij gebeuren.

Alle vermelde technieken kennen, veelal onder voorwaarden, een specifieke taxatievoet. Het zal u wellicht reeds opgevallen zijn dat heel wat van die taxatievoeten lager liggen dan het progressieve belastingtarief waaraan een bezoldiging onderhevig is. De ideale mix van bedragen die in uw dossier per techniek kunnen worden toegepast kan door uw accountant worden berekend. Gezien grensbedragen jaarlijks kunnen wijzigen vormt het jaarlijks opnieuw maken van een optimalisatieberekening zelfs een must.

Vennootschap

Na bepaling van de perfecte inkomstenmix dient te worden nagegaan hoe de in de vennootschap resterende winst aan een zo laag mogelijk vennootschapsbelastingtarief kan worden onderworpen?

De mogelijkheden wat dit item betreft zijn beperkter. Volgende 4 aandachtspunten dienen jaarlijks zeker te worden nagekeken:

 • Werd de 80%-regel geoptimaliseerd?
 • Werd er optimaal gebruik gemaakt van de notionele interestaftrek?
 • Voldoet de vennootschap aan de voorwaarden om te kunnen genieten van het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting?
 • Biedt een taks shelter investering een mogelijkheid voor uw vennootschap om de effectieve belastingvoet binnen de vennootschap (na vorige maatregelen) verder te verlagen?

Besluit

De optimalisatie van de vennootschapsbelasting wordt best voorafgegaan door een optimalisatie van de inkomstenmix van de zaakvoerder van de vennootschap. Deze oefening dient reeds in de loop van het boekjaar uitgevoerd zodat op het einde van het boekjaar enkel nog dient te worden toegezien op de optimale invulling van de 80%-regel en het voldoen aan voorwaarden voor het kunnen genieten van het verlaagd belastingtarief en eventuele taks shelter.

Laat uw accountant deze optimalisatie jaarlijks uitvoeren. Hij kent de fiscale wetgeving, uw persoonlijke noden en de cijfers van uw zaak als geen ander.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.