Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Ik zou graag wat basiskennis hebben van financieel beleid (deel 1: de balans)

Inleiding

Het belangrijkste document waarmee de buitenwereld de financiële situatie van uw bedrijf zal beoordelen is de jaarrekening.
Deze bestaat uit een balans, een resultatenrekening en een toelichting.
Wij zullen in dit artikel even dieper ingaan op de balans.

Samenstelling

De balans bestaat uit twee delen: het actief en het passief.

Op het actief ziet u wat u met uw geld heeft gedaan: u heeft daarmee geïnvesteerd maar u heeft bijvoorbeeld ook geld geïnvesteerd in voorraden of in klanten die nog niet betaald hebben (het is uw geld dat nog bij hen zit) of het staat gewoon nog op de bankrekening.

Merk op dat, hoe lager u gaat op het actief, hoe sneller de componenten kunnen omgezet worden in geld. Gans bovenaan staat bijvoorbeeld uw gebouw dat u morgen waarschijnlijk nog niet zal verkopen, meer onderaan vindt u de klanten die normaal binnen de 30 dagen betalen.

Op het passief ziet u waar u deze middelen gehaald hebt: u hebt er zelf geld in gestoken of winsten in het bedrijf laten zitten of u bent gaan lenen of doet nog beroep op het krediet bij derden.

Hoe lager u gaat in dit overzicht hoe sneller deze posten zullen moeten betaald worden.

Inhoud

Op het actief ziet u volgende grote componenten:

  • Vaste activa: dat zijn de investeringen die u gedaan heeft in bijvoorbeeld gebouwen, machines, auto's, enz... Belangrijk is er rekening mee te houden dat de waarde die u hier ziet de boekwaarde is en dus niet de marktwaarde. De boekwaarde is de aanschaffingswaarde verminderd met de afschrijvingen
  • Vlottende activa: de grootste posten, afhankelijk van uw activiteit, die u hier zal tegenkomen zijn de voorraden, klanten en de liquide middelen (geldmiddelen)
Het passief is als volgt samengesteld:
  • Het eigen vermogen: dit is het kapitaal dat u er zelf heeft ingestoken en de winsten die u onder vorm van reserves in uw bedrijf hebt gehouden.
  • Het vreemd vermogen op lange termijn: dit is doorgaans het gedeelte van de bankleningen met een looptijd van meer dan 1 jaar.
  • Het vreemd vermogen op korte termijn: hier vindt u het gedeelte van de bankleningen die binnen het komende boekjaar gaan vervallen alsook de normale bedrijfsschulden zoals leveranciers en sociale en fiscale schulden

Om nu te gaan beoordelen of uw bedrijf gezond is of niet zal men bepaalde grootheden uit dit overzicht tegen mekaar gaan afzetten. Wij komen hier echter later op terug.

Besluit

De balans geeft als het ware een schematische weergave van hetgeen u met uw centen heeft gedaan en waar u die gehaald heeft. Heeft u nog bepaalde vragen over uw balans of zijn er nog zaken die hierboven werden uitgelegd die niet 100% duidelijk zijn contacteer ons dan gerust.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.