Contacteer ons

X

Wat zijn 'Key Performance Indicators' en hoe kunnen die helpen bij mijn beleid?

Wat zijn KPI's?

KPI's zijn in feite indicatoren. Belangrijk is te weten dat er indicatoren zijn die binnen elke bedrijfsomgeving belangrijk zullen zijn en indicatoren die bedrijfseigen zijn. Daarom is het belangrijk dat u eerst nadenkt welke info voor u nodig is om een degelijke evaluatie van uw bedrijf te bekomen.

Hiervoor dient u eerst doelen om te zetten in Kritische SuccesFactoren (KSF's). Deze factoren moeten weergeven wat nodig is in uw bedrijf om succesvol te opereren in zijn industrie m.a.w. wat de belangrijkste activiteiten zijn om de doelen te halen. KPI's zijn dan de indicatoren die aanleiding geven tot en zorgen voor een opvolging van deze KSF's.

Voorbeeld: Een bedrijf heeft als doel meer omzet te halen. Een KSF is dan om te beschikken over goede verkopers en een KPI is de opvolging van de verkopers.

Soorten KPI's.

Er bestaan vier soorten KPI's:

  • Algemene: groei marktaandeel, aantal nieuwe klanten, tevredenheid van klanten,...
  • Financiële: omzet, rendabiliteit, kosten t.o.v. de omzet,...
  • HR: personeelsverloop, snelheid dossierbehandeling,arbeidsproductiviteit,...
  • Verkoop: kennis verkopers, verkoopaanpak, aantal retours/maand,...

U ziet dus dat het duidelijk is dat het om meer gaat dan om boekhoudkundige cijfers. Het resultaat van een KPI kan kg's zijn of aantallen of uren of om het even wat. Bovendien zullen de meeste KPI's op zich geen info geven maar wel hun evolutie over de tijd.

TIP: begin met een vijftal KPI's die u samen met uw accountant definieert als elementair voor uw bedrijf. Eens u voldoende ervaring heeft om hiermee te werken en vooral, om deze op een kritische manier te leren evalueren en gebruiken, ga dan over tot het uitbreiden van uw aantal. U zal verstomd staan van de inzichten die u op die manier verkrijgt in uw activiteit.

Besluit

KPI's zijn nuttige evaluatie-instrumenten. Zij leren u hoe goed uw bedrijf het doet. Belangrijk is te zorgen dat u bij het opstarten van deze analysetool, deze KPI's kiest die voor uw bedrijf belangrijk zijn. U kan steeds beroep doen op onze cijferspecialisten om deze in overleg met u te definiëren en de berekeningsmethode vast te leggen.

 

Contacteer ons