Contacteer ons

X

Waarom is een periodieke rapportering belangrijk?

Toelichting

Een periodieke rapportering is de managementtool bij uitstek om uw bedrijf op te volgen.

Tijdens dit proces zal de vennootschap haar boekhoudkundige cijfers opstellen (op basis van de ingegeven documenten) over een bepaalde periode en kan ze deze gaan analyseren. Zij kan dit zowel verticaal (analyse van de periode zelf) als horizontaal (huidige periode versus zelfde periode in het vorig jaar).

Deze analyse zal u mogelijke opportuniteiten en/of werkpunten opleveren op korte en middellange termijn.Binnen de onderneming kan de periodieke rapportering de sterktes en zwaktes van de onderneming tot uitdrukking brengen waardoor u in staat moet zijn om deze informatie op te nemen in uw (toekomstig) beleid. Ook kan u welbepaalde evoluties vaststellen.

Door de cijfers van voorgaande rapporteringen met elkaar te vergelijken komen trends, evoluties tot uiting.Deze evoluties kan u gebruiken om uw beleid naar de toekomst aan te passen om zo optimaal gebruik te maken van de evoluties binnen de markt. 

Anderzijds komen negatieve omstandigheden sneller in beeld, waardoor u als ondernemer sneller in staat bent om hiervoor naar mogelijke oplossingen te zoeken.

Vergelijk regelmatig de cijfers van de periodieke rapportering met uw geplande cijfers om na te gaan of deze in lijn liggen met de vooropgestelde verwachtingen. Het streven naar vooruitgang en groei komt immers ten goede aan de toekomst van je onderneming en zorgt voor de mogelijkheid om verdere investeringen door te voeren.

Besluit

Een periodieke rapportering is het managementinstrument bij uitstek om de gezondheid van uw bedrijf op te volgen. Het is ook het ogenblik om met uw accountant te overleggen waar er knelpunten zitten en hoe deze kunnen worden opgelost.

Spreek tijdens dergelijke ontmoetingen ook over uw plannen en/of investeringen die u wenst te doen. Niets is frustrerender voor een adviseur die betrokken is om achteraf te moeten vernemen wat er is gebeurd en dingen te moeten gaan rechtzetten indien dit nog mogelijk is.

Contacteer ons