Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

De impact van de Vlaamse Codex Fiscaliteit op de (fiscale) positie van stief(klein)kinderen

Inleiding

Artikel 1.1.0.0.2, 6e lid, ten 5e, b van de Vlaamse Codex Fiscaliteit omschrijft als rechte lijn: "een verkrijging tussen een persoon en het kind van zijn partner, ongeacht of de verkrijging plaatsvindt voor of na het overlijden van de partner. Als de verrkijging plaatsvindt na het overlijden van de partner, moet die laatste zijn hoedanigheid van partner ten aanzien van de eerste vermelde persoon nog hebben op de datum van zijn overlijden."

Bepaalde fiscale auteurs waren bijgevolg van oordeel dat:

- deze nieuwe omschrijving van "rechte lijn" tot gevolg had dat de kinderen van (geadopteerde) stiefkinderen, de zogenaamde stiefkleinkinderen,  niet langer konden erven aan het verlaagde tarief dat gepaard gaat met een vererving in rechte lijn; en

- het geadopteerde stiefkind niet langer kan genieten van het tarief in rechte lijn wanneer de ouder en de stiefouder uit de echt gescheiden zijn.

De minister heeft deze onduidelijkheden eindelijk opgehelderd.

Standpunt van de minister

Inzake het voordelig "erftarief" voor stiefkinderen:

De minister stelt dat het de bedoeling van de decreetgever is geweest om het tarief in rechte lijn te blijven toepassen op de verkrijging tussen kinderen van een gewoon geadopteerde en de adoptant. Stiefkinderen blijven dus genieten van het voordelig tarief.

Let op: deze regeling wordt niet doorgetrokken naar de stiefkleinkinderen. Dit betekent dat zij nog steeds beschouwd worden als vreemden en dus nog steeds vallen onder de hoogste tarifering. 

Inzake de situatie van een geadopteerd stiefkind in geval van echtscheiding tussen de stiefouder en de ouder: 

Voor geadopteerde stiefkinderen wordt de gelijkschakeling met biologische kinderen behouden, ook na een echtscheiding.

Echter, voor niet-geadopteerde stiefkinderen vervalt het voordelig "erftarief" van de rechte lijn in geval van echtscheiding.

Besluit

De minister belooft verdere tekstverduidelijking zodat het onderscheid tussen geadopteerde stiefkinderen en andere stiefkinderen beter tot uiting komt.

Het ziet er dus naar uit dat de niet-geadopteerde stiefkinderen (nog steeds) het onderspit delven in de nieuwe wetgeving.

Desalniettemin zal een niet-geadopteerd stiefkind in geval van echtscheiding tussen stiefouder en ouder toch van het verlaagd tarief kunnen genieten bij het overlijden van de stiefouder indien ze als zorgkind van deze laatste kan worden beschouwd. Dit vereist dat het stiefkind voor de leeftijd van 21 jaar gedurende drie jaar onafgebroken heeft ingewoond bij de stiefouder en van deze hulp en verzorging heeft ontvangen die kinderen normaal krijgen van hun ouders.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.