Contacteer ons

X

Klopt het dat mijn ex ooit nog iets te maken kan hebben met de erfenis van mijn kinderen?

Vruchtgenot

Ouders hebben steeds recht op de opbrengsten van de goederen die eigendom zijn van hun kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. We noemen dit vruchtgenot.

  • Roerende goederen: hier spreken we bijvoorbeeld over dividenden en intresten van een beleggingsportefeuille.
  • Onroerende goederen: dit kunnen huurinkomsten zijn. Stel dat u bij de scheiding de gezinswoning overgenomen heeft van uw partner, dan heeft hij recht om bij uw overlijden in deze woning te wonen tot uw kind 18 jaar is.

De inkomsten dienen in eerste instantie gebruikt te worden voor de opvoeding en het onderhoud van de kinderen. Op de leeftijd van 18 jaar dienen de ouders verantwoording af te leggen over de eigendom van de goederen maar niet over de opbrengsten.

Hoe kan ik dit voorkomen?

Dit kan door een eenvoudig eigenhandig testamentje op te maken waarin u dit vruchtgenot ontneemt aan uw ex-partner.

U hoeft hiervoor niet langs te gaan bij de notaris. Zorg er enkel voor dat u alle geldigheidsvereisten correct naleeft en dat u het juridisch correct uitschrijft.

Wij kunnen u hierbij helpen.

Contacteer ons