Contacteer ons

X

Wat is het verschil tussen 'gewone' en 'volle' adoptie?

Volle adoptie

  • Familiale banden: alle juridische banden met de oorspronkelijke familie worden gebroken en het kind krijgt een nieuwe familie. Het kind zal uw naam krijgen.
  • Voorwaarden: kind moet nog minderjarig zijn op het ogenblik dat het verzoekschrift wordt ingediend.
  • Erfenis: een vol geadopteerd kind én zijn afstammelingen worden volledig gelijkgeschakeld met eigen kinderen en verkrijgen dezelfde rechten. Erven van biologische ouders/familie is niet meer mogelijk.

Eénmaal geadopteerd, is voor altijd geadopteerd!

Gewone adoptie

  • Familiale banden: het kind behoudt zijn juridische banden met zijn oorspronkelijke ouders en familie. Uw stiefkind zal uw naam krijgen maar kan, indien het dit verkiest, ook zijn eigen naam behouden. De twee namen dienen steeds gebruikt te worden, gescheiden door een koppelteken.
  • Voorwaarden: hier geldt geen leeftijdsgrens. Ook meerderjarigen kunnen geadopteerd worden.
  • Erfenis: geadopteerden kunnen in twee families erven. Zowel in de adoptiefamilie als in de oorspronkelijke familie.

U wilt hier meer over weten?

Contacteer ons