Contacteer ons

X

Hoe kan ik mijn stiefkind op een fiscaalvriendelijke manier iets nalaten?

Uitgangspunt 

Stiefkinderen erven nooit automatisch van hun stiefouder. U wenst na uw dood (een deel van) uw vermogen na te laten aan uw stiefkind, dan heeft u 3 mogelijkheden:

 • via testament
 • door gewone adoptie
 • door volle adoptie

Wat zijn de verschillen tussen de verschillende technieken?

 • Testament:
  • Dit is de eenvoudigste manier en heeft als voordeel dat een testament op elk moment gewijzigd kan worden.
  • Indien u geen door de wet beschermde erfgenamen heeft (kinderen, ouders), dan kan u vrij beschikken over uw ganse vermogen en, indien gewenst, op termijn laten overgaan naar uw stiefkind.
  • U woont langer dan 1 jaar samen en u voert een gemeenschappelijke huishouding? Dan zal uw stiefkind genieten van de goedkoopste tarieven indien u komt te overlijden voor uw partner.
  • Uw partner sterft eerst, dan is er geen samenwoning meer en gelden de duurste tarieven.
Op dit laatste principe voorziet de wetgever echter nog een aantal uitwegen waardoor u toch nog kunt beroep doen op deze lage tarieven.

U wenst hier meer over te weten?


 • Gewone adoptie:
  • De banden met de biologische ouders worden niet doorbroken en uw adoptiekind zal zowel van u als van zijn biologische familie erven.
  • Normaal gezien vallen de gewoon geadopteerde kinderen onder het duurste tarief (45%, 55%, 65%) als zij erven van hun adoptieouder.
Hierop bestaan uitzonderingen. U wilt hier meer over weten?


 • Volle adoptie:
  • Alle banden met de oorspronkelijke familie worden verbroken.
  • Het kind wordt beschouwd als uw eigen kind en wordt het een volwaardige erfgenaam.
  • Bij volle adoptie geniet het stiefkind steeds de goedkoopste tarieven (3%, 9%, 27%).

Besluit

De meest soepele oplossing is om uw stiefkind iets na te laten via testament omdat dit steeds gewijzigd kan worden.

Wenst u een meer definitieve oplossing dan zal u moeten kiezen voor gewone of volle adoptie.

U wil hier meer over weten?

 

Contacteer ons