Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

De dubbele belasting op beleggingsverzekeringen

Bij het opmaken van financiële planningen en het optimaliseren van de toekomstige successierechten zien we in steeds meer dossiers dat een niet-onbelangrijk deel van het roerend vermogen belegd wordt in tak-21 en tak-23 verzekeringsproducten.

Aangezien deze producten nog maar bestaan van in de jaren tachtig en dus voor de fiscus vrij nieuw zijn (sic) weten zij ook nog niet goed hoe zij dit moeten belasten.

En wat is het veiligste als u iets niet weet en het gaat over opbrengst beste lezers? U neemt maximaal wat u kan en als niemand reageert bent u uiteraard gelukkig.

En daar zit nu juist het gevaar: niemand reageert omdat het ten eerste een zo complexe materie is en ten tweede omdat de onrechtvaardigheid gespreid ligt over twee overlijdens waardoor bij het tweede overlijden niemand nog gaat kijken hoe de taxatie bij het eerste overlijden geweest is en dus alles aanneemt alsof dat nu de juiste berekening is.

Beste lezers, zo werkt het echter niet. Wij zijn de laatsten om te bekritiseren dat Caesar moet krijgen wat Caesar toekomt maar daar moet het dan ook bij blijven.

Het probleem geschetst

Laat ons even uitgaan van de meest waarschijnlijke situatie.

Een echtpaar is gehuwd onder het wettelijk stelsel en heeft met gelden uit de gemeenschap een tak-21 product gekocht.

Bij het overlijden van bijvoorbeeld de man zal met het kapitaal van deze verzekering moeten rekening gehouden worden bij het bepalen van de nalatenschap. Aangezien echter de premies met gemeenschappelijke gelden zijn betaald zal slechts de helft van dit kapitaal belastbaar zijn. De andere helft heeft immers de overlevende betaald met haar deel van het gemeenschappelijk vermogen en behoort haar dus toe.

Ik ga ervan uit dat dit duidelijk is voor iedereen.

Stel nu echter dat er naar aanleiding van het overlijden van de man nog geen uitkering is.

Wel zegt de fiscus, dan belasten we de verzekeringsreserve op dat ogenblik voor de helft in vruchtgebruik op de langstlevende en de kinderen voor de blote eigendom.

Indien nu echter morgen de langstlevende overlijdt dan belast de fiscus het volledige kapitaal in volle eigendom nog eens bij de kinderen alhoewel ze al de helft in blote eigendom hadden en dus de helft gratis zouden moeten verwerven.

En aangezien de meeste mensen nooit reageren zal dit wel correct zijn nietwaar?

 

Hoe zou je kunnen reageren?

Aangezien je nooit kan belast worden in een nalatenschap van iemand anders op goederen of vermogen dat reeds van jou is zou het moeten mogelijk zijn van vrijgesteld te worden op basis van het bewijs dat je levert aan de hand van de taxatie die in het eerste overlijden is gebeurd.

Aangezien bovenstaande onrechtvaardigheid reeds jaren zo wordt toegepast en standaard is bij de administratie is de vraag of ze zich zo maar zullen neerleggen bij uw argument. De kans is heel reëel dat je er mee naar de rechtbank moet gaan.

Als illustratie geven we even letterlijk de woorden weer van de Minister op een vraag over dit probleem: 'Deze belasting is inherent aan de keuze voor sparen en beleggen van gemeenschappelijke gelden via verzekeringsproducten?'

Mijn grootvader zaliger zou hierop gereageerd hebben: 'Ze hebben er al voor minder weggestoken'.

In navolging van Professor Ruysseveldt, één van onze leermeesters en auteur van het artikel waarop wij deze bijdrage steunen kunnen wij het probleem echter nog wel scherper stellen: zijn er wel belastingen verschuldigd bij het overlijden van de eerste partner als er nog geen uitkering is?

Standpunt van de rulingcommissie

De rulingcommissie, beste lezers, is een afdeling van het FOD Financiën aan wie je op voorhand kan vragen hoe de fiscus een bepaalde (rechts)handeling die je wenst te doen zal belasten.Zo ook heeft een belastingplichtige dit eens gedaan met betrekking tot belegginsverzekeringen. 

En wat zegt deze commissie: 'De rechten die eigen zijn aan een levensverzekering zijn eigen rechten van de verzekeringsnemer. Is dit betaald via gelden uit de gemeenschap dan moet de verzekeringsnemer dit terugbetalen uit zijn eigen vermogen. In de nalatenschap vormt dit dan een belastbaar actief in de gemeenschap'.

Deze regeling geldt echter maar indien de echtgenoten kinderloos zijn. Anders geldt die regeling van de vergoeding niet en is er dus geen belastbaar actief in het gemeenschappelijk vermogen.

Kortom, de fiscus is er zelf nog niet uit.

Mocht je met deze problematiek dan ook geconfronteerd worden contacteer ons dan gerust om te kijken in welke mate dit wel allemaal belastbaar is.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.