Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Uitbreiding spaarrichtlijn: ook voor u?

De bedoeling van de spaarrichtlijn is dat u belasting betaalt op uw interesten in het land waar u woont, ongeacht waar deze inkomsten verkregen zijn.

Dit gebeurt in principe door uitwisseling van informatie tussen de betrokken Lidstaten.

Enkel Oostenrijk en Luxemburg hanteren tijdens de overgangsperiode nog het systeem van bronheffing (35%). Deze bronheffing ontslaat u niet van de verplichting om deze inkomsten ook nog aan te geven in België waardoor u nogmaals 25% roererde voorheffing zal betalen. Doet u dat dan krijgt u echter de 35% terug. Noteer dat vanaf 2015 Luxemburg ook overstapt naar het systeem van de informatieuitwisseling.

Concreet heeft deze maatregel ervoor gezorgd dat er een einde kwam aan het 'couponnetjesknippen' in Luxemburg, gezien de zware taxatie die erop rust en gezien de Belgische fiscus vanaf 2015 perfect op de hoogte zal zijn van uw beleggingen in Luxemburg.

De uitbreiding

Om te ontsnappen aan bovenstaande belastingregeling gingen veel mensen over tot het herplaatsen van hun beleggingen in producten die niet vielen onder de richtlijn waaronder de meest favoriete: de buitenlandse levensverzekering.

Hier komt nu een einde aan. Vanaf 2017 vallen levensverzekeringen die voorzien in een gegarandeerd rendement (vb. Tak 21-beleggingsverzekering) of uitkeringen doen waarvan meer dan 40% komt uit interestbetalingen (vb. een Tak-23 beleggingsverzekering die voor meer dan 40% belegt in obligatiefondsen) ook onder deze regeling.

Het systeem van de gegevensuitwisseling blijft wel bestaan wanneer u een afkoop doet of het product op zijn eindvervaldag komt.

Moeten sommigen onder jullie zich ongerust maken?

Neen

De richtlijn geldt maar voor levensverzekeringen (en beleggingen in gestructureerde producten - gaan we niet verder op in) die afgesloten zijn na 01.07.2014.

Heeft u levensverzekering die al bestaat maar die nog doorloopt na deze datum, dan valt die hier niet onder.

Concreet: voor bestaande contracten zal er ook na 01.07.2014 geen automatische gegevensuitwisseling zijn.

Ja

Indien u buitenlandse levensverzekeringscontracten heeft bent u wel verplicht om dit op te nemen in uw belastingaangifte zoniet maakt u zich schuldig aan fraude. 

Besluit

Het is duidelijk dat er (wereldwijd) een actie op gang is gekomen die het bestaan van zwart geld en dubieuze fiscale ontduikingsmechanismen hard wil aanpakken.

Degene die de laatste twee jaar een belastingcontrole gekregen hebben zullen dit wel al aan de lijve ondervonden hebben. De tijd van 'Ik steek er genoeg privézaken in want ze vinden toch nooit alles' ligt, gezien de zware boetes, achter ons.

De opeenvolgende regeringen hebben de zondaars via verschillende amnestiebepalingen ruimschoots de tijd gegeven om hun verleden te regulariseren.

Wie echter hardleers bleef zal op de blaren moeten zitten.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.