Contacteer ons

X

Wat is de 'Ideale-portefeuille'-theorie?

Definitie

De “ideale portefeuille”, ook “optimale volledige portefeuille” of “minimum risico portefeuille” genaamd, is een portefeuillesamenstelling  die in functie van een gewenste opbrengst de laagste schommelingen en dus risico vertoont.  Deze portefeuille kan bestaan uit een risicoloos en een willekeurig aantal risicodragende activa.

Hoe gaat men tewerk?

  • Analyse: Eerst gebeurt een analyse van de verwachte opbrengst, verwachte risico's of schommelingen (volatiliteit) en alle (verwachte) correlaties tussen alle risicodragende activa waarin kan worden geïnvesteerd. Met correlatie bedoelen we: als het ene aandeel stijgt, wat gaat bijvoorbeeld de andere termijnbelegging dan doen en in welke mate?
  • Portefeuillesamenstelling: De uit te voeren optimalisatieoefening zal erin bestaan dat voor een gegeven verwachte opbrengst een portefeuillesamenstelling zal worden bepaald met het theoretisch laagst mogelijke risico.
  • Efficiënte grenslijn: In functie van verschillende mogelijke rendementen kan deze optimalisatieoefening resulteren in een allocatielijn, ook efficiënte grenslijn genaamd, van verschillende portefeuillesamenstellingen die elk leiden tot een vooropgesteld te verwachten rendement met een minimaal risico. Er valt te verwachten dat rationele beleggers bij de samenstelling van hun portefeuille steeds een punt op deze efficiënte grenslijn zullen kiezen (zie grafiek).

Wenst u te weten in welke mate uw portefeuille beantwoordt aan deze ideale samenstelling of hoe uw bestaande portefeuille geoptimaliseerd  kan worden?

Wij hebben de knowhow in huis om deze oefening voor u te maken.

Contacteer ons