Contacteer ons

X

Met welke kritische punten moet ik rekening houden bij de opbouw van mijn vermogen?

Analyse

De rendabele en zekere opbouw van een vermogen is in de huidige economische en fiscale context niet evident. Vandaag is een actieve opvolging en sturing van het af te leggen traject in uw vermogensopbouw een absolute must.

Dit traject start bij voorkeur uit volgende analyse:

  • Leeftijd gezinshoofd(en)
  • Grootte van het reeds opgebouwde vermogen
  • Saldo van het nog op te bouwen vermogen (tot het doelvermogen)
  • Huidige en ingeschatte toekomstige spaarcapaciteit

Pensioen en financiële onafhankelijkheid

In het nastreven van uw financiële onafhankelijkheid (tegen pensioenleeftijd) als einddoel moeten bovendien volgende aandachtspunten steeds worden bewaakt:
  • Bepaling van de "ideale portefeuille" voor uw gezin. Deze kan evolueren in de tijd.
  • Evaluatie van de huidige situatie: hoe verhoudt de invulling en de samenstelling van het huidige totale gezinsvermogen zich t.o.v. de "optimale volledige portefeuille"-samenstelling - lees meer
  • Meten is weten: Periodiek aftoetsen van de gerealiseerde prestatie van elk van de vermogensonderdelen aan de markt

Het is duidelijk dat de opvolging, beoordeling en sturing van de algemene samenstelling van een vermogen een continu proces is. Hoe we voor een gezin tot de aangewezen portefeuillesamenstelling komen leest u hier.

U wil hier meer over weten?

Contacteer ons