Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Is vermogensbelasting nieuw in België?

De laatste tijd horen we meer en meer nieuwtjes in de media over plannen die er zouden zijn om op (korte) termijn een vermogensbelasting in te voeren in België.

Wij vroegen ons echter af of dit nog niet bestond en zijn even gaan grasduinen in onze rijkelijk gevulde fiscale handboeken om te zien wat er vergelijkbaar is met een vermogensbelasting en hoeveel deze bedraagt.

Om eerlijk te zijn: het antwoord was onthutsend.

Vermogensbelasting op onze onroerende goederen

1. Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing bedraagt jaarlijks ongeveer een 0.3% op de waarde van de gezinswoning.

2. Personenbelasting

Bij de andere onroerende goederen wordt het geïndexeerd KI eerst nog eens verhoogd met 40% en op dit bedrag betaalt u het tarief van de hoogste belastingschaal waarin u valt (tot 50%).

Noteer dat we er hier van uitgaan dat u deze gebouwen niet verhuurt. In dat geval zitten we met inkomsten in de personenbelasting wat vergelijkbaar is met vermogensinkomstenbelasting en niet meer met vermogensbelasting.

Bij vermogensbelasting gaat het zuiver om een aantasting van uw vermogen, bij vermogensinkomstenbelasting gaat het om een belasting van de aangroei van uw vermogen.

Vermogensbelasting op onze roerende goederen

1. Taks op de beursverrichtingen

0.09% tot 1% met een maximum van € 650 (obligaties) tot € 1.500 (kapitalisatiefondsen).

2. Abonnementstaks op gereglementeerde spaardeposito's, ook bankentaks genaamd

0.1929%.

3. Taks op netto-inventariswaarde (NIW) van beleggingsfondsen

0.0925%.

4. Jaarlijkse taks op kredietinstellingen

0.0435%.

5. Taks op de dotatie aan de winsteelname van fiscale verzekeringscontracten

9.25% netto.

6. Premietaks levensverzekeringen

Niet-fiscale contracten (beleggingsverzekering): 2%.

Fiscale contracten:

  • 4.4% op elke gestorte premie van groepsverzekering en individuele pensioentoezegging
  • 2% op elke gestorte premie lange termijnsparen

Vermogensbelasting op overgangstransacties

1. BTW

Tussen de 6% en de 21%.

2. Successierechten

Tussen de 3% en de 65% in Vlaanderen. Er bestaan vrijstellingen (voorbeeld de gezinswoning).

3. Schenkingsrechten

  • roerende goederen: 3% of 7%
  • onroerende goederen: tussen de 3% en de 80%

4. Recht van overgang

Afhankelijk van het land van ligging van het onroerend goed en de verwantschapsband. 

Deze taks wordt in België geheven ten laste van buitenlanders die hier een onroerend goed bezitten.

Besluit

Zeggen dat België, in tegenstelling tot sommige andere landen, geen vermogensbelasting kent is toch wel een brug te ver. Het gaat er maar om dat je het kind een andere naam geeft.

Als we er van uitgaan dat bij de middenklasse het opgebouwd vermogen voornamelijk voortkomt uit arbeid, dan zou een additionele vermogensbelasting eigenlijk niet meer en niet meer minder zijn dan een additionele loonbelasting.

In plaats van de vraag te stellen of we hier voor dan wel tegen moeten zijn, hadden wij graag de problematiek anders gesteld:

Wat vindt u het eerlijkst:

  • Ik betaal 50% belasting op een vergoeding waar ik de ganse dag hard heb moeten voor werken en 25% op mijn interesten en dividenden die ik vanuit mijn luie zetel heb gerealiseerd.

OF

  • Ik betaal 25% belasting op een vergoeding waar ik de ganse dag hard heb moeten voor werken en 50% op mijn interesten en dividenden die ik vanuit mijn luie zetel heb gerealiseerd.

Ervan uitgaande dat ideeën maar worden overwogen wanneer ze extreem genoeg gesteld worden...

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.