Contacteer ons

X

Gehuwd

Gemeenschappelijke kinderen

Kinderen uit een huwelijk hebben steeds recht op een deel van de nalatenschap. Men noemt dat de reserve. De grootte ervan hangt af van het aantal kinderen.

De reserve bedraagt:

  • 1/2de bij 1 kind,
  • 2/3den bij 2 kinderen (elk 1/3de),
  • 3/4den bij 3 kinderen en meer

Zij erven bovendien aan de goedkoopste tarieven (3% - 9% - 27%).

Kinderen uit een vorige relatie

Het kind van de eerstoverledene dat uit een vorige relatie stamt, erft van zijn biologische ouders volgens de normale regels: reserve + goedkoopste tarief.

Stiefkinderen

Zij hebben principieel geen erfrechten op de goederen van hun stiefouder. Indien u als stiefouder hen iets wilt nalaten zal u dit moeten voorzien in een testament. Erven zij op die manier uit uw nalatenschap dan geldt echter voor hen ook het goedkoopste tarief.

Opgelet: deze regel geldt niet voor de stiefkleinkinderen. Zij worden geacht te behoren tot de categorie ‘anderen' en vallen dus onder de duurste tarieven (45% - 55% - 65%).

Terug naar overzicht