Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Hoe kan ik mijn langstlevende partner beschermen?

Uitgangspunt

Tenzij we te maken hebben met uitzonderlijke omstandigheden zal een familiale planning steeds uit twee stappen bestaan:

  • Horizontale planning: hierbij gaan we de positie van de langstlevende partner optimaliseren, rekening houdende met de noden en/of wensen van de andere erfgenamen.
  • Verticale planning: hierbij gaan we na op welke manier we na het overlijden van beide partners komen tot een faire verdeling van het vermogen naar de kinderen of andere erfgenamen op een zo fiscaal vriendelijke manier.

Gehuwden

  • De gezinswoning: Deze heeft een aparte plaats binnen het vermogen van een echtpaar. Bij echtparen die gehuwd zijn zonder contract erft de langstlevende echtgenoot (LLE) de helft in blote eigendom en is het vruchtgebruik op deze helft voor de kinderen. De andere helft heeft hij/zij in volle eigendom.
  • Familiale planning: De vraag is echter of de LLE niet liever alleen over deze woning zou willen beschikken zonder inmenging van zijn/haar kinderen. Veel zal echter afhangen van het tijdstip waarop deze keuze moet gemaakt worden: hoe oud is de LLE ondertussen, wenst hij/zij nog verder te wonen in de (grote) gezinswoning, hoe is het met de gezondheid gesteld, zijn er kinderen of kleinkinderen geïnteresseerd in het pand, enz...

Een goede planning zal hier rekening mee houden en zal alle mogelijke keuzes openlaten.

Oplossing

Wilt u aan de LLE de mogelijkheid geven om zelf te bepalen welke goederen hij/zij in volle eigendom of slechts in vruchtgebruik wenst dan is de combinatie van een huwelijkscontract en een testament meestal de aangewezen techniek. Zij hebben als bijkomend voordeel een minimalisering van de successierechten.

Wettelijke samenwoners

  • De gezinswoning: De langstlevende wettelijk samenwonende partner (LLPWS) heeft heel beperkte erfrechten: vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad.
  • Familiale planning: Wens je meer toe te bedelen dan zal er een testament moeten opgemaakt worden.Via een samenlevingscontract is het ook mogelijk om bepaalde technieken die aangewend worden in een huwelijkscontract toe te passen.

Dit is echter een vrij technische kwestie waar wij u de nodige toelichtingen kunnen over verstrekken.

Feitelijke samenwoners

De toestand is hier heel eenvoudig: de partners erven niet van mekaar. Wensen zij dat dit toch gebeurt dan zal er testamentair het nodige moeten voorzien worden. Het is dan ook aangewezen dat deze partners bij het aankopen van onroerend goed reeds de nodige zekerheden inbouwen die de langstlevende de volle eigendom garandeert bij een overlijden.

Wij verwijzen hiervoor naar het onderdeel 'contracten'.

U wenst een oplossing om maat?

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.