Contacteer ons

X

Waarom zou ik een huwelijkscontract opstellen?

Uitgangspunt

U bent gehuwd onder het wettelijk stelsel. Eén van de belangrijkste nadelen van dit systeem is dat schuldeisers, wanneer u een middenstander of vrije beroeper bent, naast uw eigen vermogen ook het volledig gemeenschappelijk vermogen kunnen aanspreken.

Bij het overlijden van één van de partners krijgt de langstlevende de helft van het gemeenschappelijk vermogen als eigen vermogen toebedeeld en de andere helft wordt vererfd: vruchtgebruik voor de langstlevende en blote eigendom voor de kinderen. Misschien vindt u dit niet de ideale oplossing of is de samenstelling van het gemeenschappelijk vermogen niet ideaal.

Motieven om een huwelijkscontract af te sluiten

  • Wijziging van huwelijkscontract: Rekening houdende met het bovenstaande wenst u misschien van het wettelijk stelsel over te gaan naar een scheiding van goederen (risico enkel op uw eigen goederen) of naar een gemeenschapsstelsel (stelsel van de grote liefde - alles wordt gemeenschappelijk)
  • Onroerend goed: Het kan ook zijn dat één van de partners voor het huwelijk een onroerend goed bezat of erft na het huwelijk. Lees hier het bouwgrondvoorbeeld.

Interessante clausules

  • Recht van voorafname: de langstlevende echtgenoot kan dan, voor de verdeling van de nalatenschap, bepaalde goederen uit het gemeenschappelijk vermogen nemen omdat die bijvoorbeeld een hoge emotionele of economische waarde hebben
  • Beding van ongelijke verdeling of verblijving: in plaats van de helft krijgt in dat geval de langstlevende een ander deel van de huwelijksgemeenschap. Bij een gemeenschapsstelsel zal men dit doorgaans terugvinden waarbij de LLE alles toebedeelt krijgt (‘langst leeft al').
  • Keuzebeding: hierdoor kan de LLE kiezen welke goederen hij effectief uit het gemeenschappelijk vermogen wenst te verkrijgen of hoe hij zijn helft zelf wenst samen te stellen.
Met het uitschrijven van uw keuzebeding staat of valt uw ganse planning. Laat u hierbij bijstaan door specialisten die deze materie op de voet volgen.

Contacteer ons

Successierechten

Wij stellen vast dat in de praktijk bij 80% van de vermogens beneden de € 500.000 een overlijden van de eerste partner volledig kan vrijgesteld worden van successierechten door de combinatie van een goed uitgewerkt huwelijkscontract in combinatie met een testament.

U wenst hierover meer informatie?

Contacteer ons