Contacteer ons

X

Welke huwelijkscontracten bestaan er?

Types huwelijksstelsels

We onderscheiden drie types:

 • Wettelijk stelsel (scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten)
 • Stelsel van gemeenschap van goederen (alle goederen zijn gemeenschappelijk)
 • Stelsel van scheiding van goederen (alle goederen zijn eigen)

Verschillen tussen de huwelijksstelsels

 • Wettelijk stelsel:
  • Dit is het stelsel dat u automatisch heeft wanneer u geen huwelijkscontract afsluit bij de notaris.
  • Alles wat u bezat voor het huwelijk en alles wat u nadien verkrijgt via schenking of erfenis blijven eigen goederen. Beroepsinkomsten en de opbrengsten van uw eigen goederen worden gemeenschappelijk.
 • Stelsel van gemeenschap van goederen:
  • Alle goederen en alle inkomsten zijn gemeenschappelijk.
  • Bij het stelsel van gemeenschap van goederen zal u dikwijls nog een verblijvingsbeding vinden. In de volksmond noemt men dit ook ‘langst leeft al’ of ‘langst leeft, al heeft’.

Wijzigingen

Wenst u af te wijken van de standaard wettelijke regeling dan zal u een huwelijkscontract moeten laten verlijden via een notaris.

Ook zal u op de notaris een beroep moeten doen in geval u bepaalde wijzigingen aan het standaardstelsel wenst aan te brengen. Een typisch voorbeeld is de gezinswoning die eigendom is van één van beide partners en die in de gemeenschap wordt ingebracht.

Zit u met een 'Langst leeft, al heeft' beding in uw contract? Is uw keuzebeding in uw huwelijkscontract nog up-to-date? U staat op het punt staat te (her)trouwen en u wenst een contract op maat?

Wij zoeken het voor u uit.

Contacteer ons