Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Welke verschillen bestaan er tussen huwen en wettelijk samenwonen?

Afhankelijk van de keuze die u maakt zal u de gevolgen hiervan voornamelijk op volgende vlakken ervaren:

Eigendomsverdeling

  • Bij een huwelijk zal het gekozen huwelijksvermogensstelsel bepalen wat eigen goederen en gemeenschappelijke goederen zijn. Lees ook 'Welke huwelijkscontracten bestaan er?' 
  • Bij wettelijke samenwoning bestaat dit onderscheid niet: alles is eigen. Hoogstens kan je bepaalde zaken samen aangekocht (lees ‘gefinancierd') hebben en dan bezit je dit goed ‘in onverdeeldheid'. Dit betekent dat je dit goed elk voor 50% bezit.

Erfrecht

  • De langstlevende partner (LLP) is veel beter beschermd in een huwelijk dan bij een samenwoning. Hij/zij heeft steeds recht op het vruchtgebruik van de nalatenschap.
  • Bij een wettelijke samenwoning heeft de LLP een beperkt erfrecht: het vruchtgebruik op de gezinswoning en de erin aanwezige huisraad. Dit is echter geen beschermd erfrecht en kan hem/haar ontnomen worden.

Successierecht

  • Gelijkgeschakeld voor gehuwden en wettelijk samenwonenden. 
  • Bijzondere aandacht moet hier besteed worden aan de situatie van de stiefkinderen. Stiefkinderen erven niet automatisch van hun stiefouders. Lees ook 'nieuw samengestelde gezinnen'.

Pensioenen

  • Enkel gehuwden hebben recht op een overlevingspensioen.

Besluit

Als we het zuiver over juridische, fiscale en financiële voordelen hebben dan scoort het huwelijk ver boven de andere alternatieven.

De wettelijke samenwoning volgt op de tweede plaats maar ondanks gelijkschakeling met het huwelijk op diverse vlakken zijn er toch nog belangrijke verschillen (pensioen!).

Uiteraard is dit slechts een beknopt overzicht van de belangrijkste verschillen. U wil hier meer over weten of u heeft een specifieke vraag?

Stel ze hier

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.