Contacteer ons

X

Huwen

Het huwelijk is juridisch het sterkste engagement dat twee partners (van dezelfde sexe of een verschillende sexe) kunnen aangaan. Het heeft ook de meeste rechtsgevolgen.

Rechtsgevolgen

  • Primaire huwelijksvermogensrecht: dit heeft voornamelijk betrekking op de verhouding tussen de 'personen' die gehuwd zijn en de manier waarop zij samenleven.
  • Secundaire huwelijksvermogensrecht: dit regelt meer het vermogen en laat veel meer vrijheid toe aan de partners om dit, binnen zekere grenzen, in te vullen aangepast aan hun eigen wensen.

Voordelen

Kenmerkend voor deze samenlevingsvorm is de bescherming die de wet voorziet voor de langstlevende partner.

  • Erfrecht: Zo beschikt de langstlevende echtgenoot (LLE) over een kwalitatieve en een kwantitatieve erfrechtelijk reserve. Eenvoudig gezegd komt dit hierop neer: de LLE heeft steeds MINSTENS recht op het vruchtgebruik van de helft van de nalatenschap met als ABSOLUUT MINIMUM het vruchtgebruik om de gezinswoning en de huisraad.
  • Successierechten: Ook op het vlak van de successierechten geniet u het voordeel van onderworpen te zijn aan de goedkoopste schijven (3% - 9% - 27%).

Terug