Contacteer ons

X

Illustratievoorbeeld 'Ideale portefeuille'

De grafiek hieronder toont u een voorbeeld van een efficiënte grenslijn. De kromme lijn verbindt een aantal mogelijke combinaties die er kunnen gemaakt worden tussen de gekozen activaklassen aandelen en obligaties.

Wij zien hierbij duidelijk dat het hoogste verwachte globale portefeuillerendement kan worden gehaald met een portefeuille die alleen maar uit aandelen bestaat maar dat dit ook het hoogste risico geeft.

Door vervanging van aandelen door obligaties verminderen we ons risico maar daalt ook ons verwacht rendement. De grafiek toont echter ook duidelijk aan dat dit niet continu is maar dat er een keerpunt is waarbij verdere vervanging van aandelen door obligaties terug tot meer risico leidt.

Het is op dit keerpunt dat wij zullen spreken van de ‘ideale portefeuille': met een minimum aan risico een maximum aan (verwachte) opbrengst genereren.

De punten A en B geven duidelijk weer dat, met eenzelfde risico, een veel hogere opbrengst kan gegenereerd worden door de samenstelling van de portefeuille anders te structureren.