Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

De generatiesprong: rechtstreekse vererving door de kleinkinderen

Inleiding

Kleinkinderen kunnen sinds 21 januari 2013 eenvoudiger en op directe wijze erven van hun grootouders, zelfs wanneer de ouder-erfgenaam nog in leven is.

Het voordeel van dergelijke generatiesprong is dat niet twee keer successierechten verschuldigd zullen zijn op dezelfde erfenis, met name één keer door de ouder-erfgenaam bij overlijden van de grootouders en één keer door de kleinkinderen bij het overlijden van de ouder. Met andere woorden, er kan een besparing van successierechten tot stand gebracht worden tussen de eerste en de tweede generatie.

Hierbij zullen de successierechten worden berekend alsof de ouder zou geërfd hebben en niet alsof de kleinkinderen op directe wijze hebben geërfd.

Een vrijwillige en volledige generatiesprong

Het betreft een vrijwillige gerenatiesprong aangezien de kinderen van de overleden grootouder ieder voor zichzelf kunnen (maar niet moeten) beslissen om te verzaken aan hun erfenis ten voordele van hun kinderen (de kleinkinderen).

Pas indien de ouder-erfgenaam beslist te verzaken aan zijn erfenis, komen de kleinkinderen in de plaats van hun ouder en erven zij op directe wijze van hun grootouders.

Bijgevolg is de techniek van de generatiesprong er één die volledig afhangt van de goede wil van de ouder-erfgenaam die dient te verzaken ten voordele van zijn kind.

Wil een grootouder, tegen de wil van (één van) zijn kinderen, toch rechtstreeks iets nalaten aan zijn kleinkinderen, dan zal hij een testament moeten opstellen waarin een deel van de nalatenschap toekomt aan de kleinkinderen binnen de grenzen van het beschikbaar gedeelte zodat geen afbreuk wordt gedaan aan de wettelijke reserve van zijn kinderen (ouder-erfgenaam).

De concrete omvang van de reserve hangt af van het aantal kinderen van de erflater en bedraagt één tweede ingeval van één kind; twee derden ingeval van twee kinderen of drie vierden ingeval de erflater drie kinderen of meer heeft. Door de vrijwillige generatiesprong kan een kleinkind rechtstreeks erven van zijn grootouder zonder gebonden te zijn aan het beschikbaar deel.

Ten slotte dient rekening gehouden te worden met het feit dat men niet gedeeltelijk kan verzaken maar dat het steeds een volledige verzaking van de erfenis betreft ten voordele van de eigen kinderen.

Besluit: successieplanning

Het grote voordeel van de gerenatiesprong is dat er een besparing van successierechten gerealiseerd kan worden in de verhouding grootouder-kind.

Desalniettemin, kent de generatiesprong als techniek van vermogensplanning ook haar grenzen, met name:

1/ dat de totstandkoming  van de generatiesprong volledig in handen ligt van de erfgenaam-ouder die ten voordele van zijn kind moet verzaken aan de erfenis van de grootouder. De verzaking kan op geen enkele wijze worden opgelegd door de grootouder;

2/ de erfgenaam-ouder kan niet verzaken aan een gedeelte van (het reservatair gedeelte van) de erfenis. Het is alles of niets.

De grootouder zal dus zeer goed moeten overwegen of het aangewezen is om de techniek van de gerenatiesprong op te nemen in zijn successieplanning of niet. In bepaalde gevallen kan het immers verstandiger zijn om een toebedeling aan de kleinkinderen te bewerkstelligen binnen de grenzen van het beschikbaar deel door middel van het opmaken van een testament.

Wenst u meer te weten over deze techniek, contacteer ons dan gerust.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.