Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Opletten voor het beding van terugkeer bij schenking

Inleiding

Veronderstel, u heeft twee kinderen. Eén ervan is net gehuwd en plant om, samen met zijn echtgenote, een huis te bouwen. Aangezien u uw kind een financieel steuntje in de rug wilt geven beslist u om hem een bankgift te doen van € 100.000.

De aangetekende brieven worden opgemaakt en verstuurd, de overschrijving gebeurt, kortom de ganse 'schenking' gebeurt volgens het boekje en uw zoon krijgt het geld op zijn rekening. 

En dan slaat het noodlot toe: uw zoon krijgt een ongeval en overlijdt.

Wat gebeurt er met de € 100.000 die u geschonken heeft en die nog altijd op het spaarboekje van uw zoon staat? 

De oude wetgeving

Tot voor kort was het zo dat in dat geval het geld terugkeerde naar de ouders maar dat zij hierop successierechten moesten betalen aangezien het geld afkomstig was uit de nalatenschap van de zoon. Naast het emotionele leed had je nog eens een financiële afstraffing.

Wat echter soms vervelend was, was dat de echtgenote van de zoon op dit bedrag levenslang het vruchtgebruik had.

De nieuwe wetgeving

Om de ouders deze financiële straf te besparen heeft de wetgever onlangs beslist dat in bepaalde omstandigheden, de schenking, in geval van vooroverlijden van het begiftigde kind, vrij van successierechten terugkeert.

Eén van de voorwaarden is dat er nog geen kleinkinderen zijn. In dat geval gaat de nalatenschap immers over naar de kinderen (onder voorbehoud van vruchtgebruik van de echtgenote).

Het recht van vruchtgebruik van de echtgenote blijft echter onverkort bestaan.

Deze regeling is van toepassing op alle schenkingen die gedaan zijn vanaf 24 januari 2014.

Problemen

Ogenschijnlijk is dit een goede maatregel geweest van de wetgever. Het bespaart de ouders het financiële leed bovenop het emotionele leed dat zij reeds lijden door het overlijden van hun kind.

Toch zijn wij van oordeel dat de wetgever hier niet ver genoeg is gegaan:

  • de echtgenote behoudt nog altijd levenslang het vruchtgebruik op dit vermogen
  • als er kleinkinderen zijn krijgen zij een vermogen op een leeftijd die je liever als grootouders nog niet hebt
  • de kleinkinderen betalen in ieder geval successierechten op hetgeen zij krijgen; de vrijstelling geldt alleen voor de schenkers-ouders
Daarom blijven wij nog altijd voorstander van de traditionele oplossing:

Het conventioneel beding van terugkeer

Dit is een heel moeilijke term voor iets wat eigenlijk heel eenvoudig is. Conventioneel betekent dat het is overeengekomen en vastgelegd in een geschrift. 

Een conventioneel beding van terugkeer is dus een overeengekomen modaliteit bij een schenking tussen schenker en begiftigde dat, in geval de begiftigde vooroverlijdt, in dat geval de schenking terugkeert naar de schenker net alsof er nooit een schenking is geweest.

Als er nooit een schenking is geweest kan er ook geen sprake zijn van successierechten of van vruchtgebruik door de langstlevende. Ook gaan de goederen niet over naar de kleinkinderen.

Op die manier heeft u als schenker-ouder terug gratis de volledige zeggingschap over uw geschonken vermogen. U kan dan ook beslissen wanneer u eventueel later dit geld wilt schenken aan uw kleinkind(eren).

Besluit

Met de nieuwe regeling heeft de wetgever zeker een pijnpunt weggenomen uit de bestaande wetgeving.

Ideaal is het echter nog altijd niet. 

Wil men bij een vooroverlijden van een kind terugkeren naar de oorspronkelijke toestand alsof er nooit een schenking is gebeurd dan dient men een pacte adjoint op te maken waarin men een conventioneel beding van terugkeer opneemt.

U kan dit beding zelfs optioneel maken zodat u, indien het drama zich voordoet, nog altijd kunt kiezen of u er gebruik zal van maken of niet.

Wij raden u in ieder geval aan om u laten bij te staan bij het opmaken van een dergelijk document omdat dit moet beantwoorden aan diverse geldigheidsvereisten zoniet kan de ganse inhoud nietig verklaard worden.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.