Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

De positie van stief(klein)kinderen in het erfrecht

Wij verwijzen naar onze nieuwsbrief van juni 2015 waarin we schreven dat de bevoegde Minister beloofd had om de nodige aanpassingen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) te laten aanbrengen om de oude situatie te herstellen.

Hoe was het vroeger?

In het verleden bestonden er vier uitzonderingsgevallen die gelijkgesteld werden met een verkrijging in rechte lijn en dus met de goedkoopste tarieven (3% - 9% - 27%).

Echter, bij het overschrijven in de VCF heeft men de eerste categorie: 'Het adoptiekind is een kind van de partner van de adoptant' vergeten of laten wegvallen.

Dit had volgens sommige auteurs voor gevolg dat de stiefkleinkinderen niet meer beschouwd werden als erfgerechtigden in rechte lijn en steeds het tarief 'vreemden' moesten betalen: 45% - 55% - 65%.

Vanuit de praktijk kwam hier dan ook veel reactie op en de Minister beloofde van 'de nodige tekstverduidelijkingen te laten aanbrengen'.

Aanpassing in de VCF

Ondertussen heeft de Minister woord gehouden en op 17 juli 2015 verscheen het 'Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013'.

Eén van de wijzigingen die daarin zijn opgenomen is dat de eerste categorie terug is ingevoegd en dat er opnieuw 4 categoriën zijn.

Dit heeft voor gevolg dat voortaan met zekerheid kan gezegd worden dat stiefkleinkinderen zullen kunnen genieten van de voordelige tarieven in rechte lijn.

Een tweede belangrijk gevolg is dat bij een echtscheiding de gelijkschakeling voor geadopteerde stiefkinderen met biologische kinderen behouden blijft.

Opmerking: Deze gelijkschakeling geldt niet voor niet-geadopteerde stiefkinderen in geval van echtscheiding. Voor hen vervalt in dat geval het voordelig tarief.

Besluit

Dankzij de aanpassing die de Minister heeft laten aanbrengen is de situatie terug zoals in het verleden.

Spijtig genoeg betekent dit dat de niet-geadopteerde stiefkinderen (nog steeds) het onderspit delven in de nieuwe wetgeving.

Eventueel zal een niet-geadopteerd stiefkind in geval van echtscheiding tussen stiefouder en ouder toch van het verlaagd tarief kunnen genieten bij het overlijden van de stiefouder indien ze als zorgkind van deze laatste kan worden beschouwd. Dit vereist dat het stiefkind voor de leeftijd van 21 jaar gedurende drie jaar onafgebroken heeft ingewoond bij de stiefouder en van deze hulp en verzorging heeft ontvangen die kinderen normaal krijgen van hun ouders.

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.