Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

 • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
 • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
 • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Wat is dat eigenlijk 'Een familiale planning'?

Wat voorafgaat

Regelmatig komen ouders van een verstandelijk beperkt kind bij ons langs om raad.

Eén van de eerste vragen die wij dan stellen is of er al bepaalde voorzieningen getroffen zijn gezien de specifieke gezinssituatie. Heel dikwijls (in meer dan 95% van de gevallen) krijgen we dan te horen: 'Zeker, we zijn langs geweest bij onze 'xxx' en die heeft een testament met een restlegaat opgemaakt. Op dat vlak zitten we veilig en zijn we gerust'.

Wanneer wij dan vragen: 'En wat heeft hij dan nog gedaan?', dan is het antwoord meestal: 'Niks'.

Beste mensen, een planning opmaken:

 • hetzij voor ouders met een verstandelijk beperkt kind
 • hetzij voor een gezin met een man of vrouw waarin de partner dement wordt
 • hetzij voor gezin waar iedereen gezond is maar die hun centen liever naar hun nabestaanden zien gaan dan naar de fiscus,
 • hetzij een combinatie van bovenstaande 

is veel, maar dan ook veel meer, dan gauw in een basisdocument de verschillende identiteiten invullen.

In dit artikel zullen wij samen met u even de verschillende stappen doorlopen evenals de reden waarom die stappen moeten gezet worden.

U zal merken dat het een arbeidsintensief proces is waarvoor verschillende arbeidsdagen dienen uitgetrokken te worden afhankelijk van de complexiteit van de gezinssituatie en de grootte en de samenstelling van het vermogen.

Voor diegenen die inderdaad een testament met een restlegaat hebben, sluiten wij graag dit hoofdstukje af met de problemen die wij met deze oplossing hebben:

 

 • wat indien de gezonde broer of zus (brus genaamd in de literatuur) eerst sterft?
 • waarom zou de gezonde brus geld opdoen van de erfenis van zijn gehandicapte broer of zus als hij weet dat, bij het overlijden, al wat rest toch naar hem komt?
 • wie gaat er controleren of de erfenis van het gehandicapte kind wel degelijk in zijn/haar voordeel wordt besteed?

 

U moet geen universitaire studies gedaan hebben om te beseffen dat hier nog bijkomende maatregelen zullen nodig zijn.

Elke planning zal een aantal fases doorlopen waarbij de eerste ons steeds een duidelijk beeld zullen moeten geven van met wie en met wat zijn we bezig. Dit betekent dat wij diverse analyses zullen moeten uitvoeren.

Analyse van de familiale situatie

Heel belangrijke zaken die hierbij zullen moeten vastgelegd worden zijn:

 • hoe ziet de gezinssituatie er uit?
 • wat is de samenlevingsvorm: gehuwd - wettelijk samenwonend - feitelijk samenwonend?
 • hoelang duurt de feitelijke samenwoning?
 • zijn er kinderen voor wie er speciale maatregelen moeten genomen worden?
 • zijn er vooroverleden kinderen - hebben die erfgenamen nagelaten? 
 • is er adoptie gebeurd?
 • ging het om gewone of om volle adoptie?
 • ...

Het stellen van deze vragen heeft twee redenen:

 • burgerrechtelijk vaststellen wat de rechten van de verschillende leden van het gezin zijn mocht vader of moeder of één van de kinderen komen te overlijden
 • vaststellen wat de impact op de successierechten zou zijn

Zonder deze informatie is het onmogelijk om gefundeerd advies te geven.

Analyse van de vermogenssituatie

Bij deze analyse gaan we kijken hoe het vermogen van het gezin is samengesteld:

 • hoe ziet het onroerend vermogen (huizen en gronden) er uit?
 • hoe ziet het roerend vermogen (spaarrekeningen - beleggingen - beleggingsverzekeringen - diverse beleggingen) er uit?
 • is het gemeenschappelijk vermogen of eigen vermogen van één van de partners?
 • is alles in volle eigendom of zijn er ook zaken die in vruchtgebruik of in blote eigendom zijn?
 • ...

Het is niet enkel belangrijk te weten wat er vandaag is maar ook te weten wat er morgen zal zijn:

 • leven de ouders nog?
 • wat is er te verwachten bij een overlijden?

Tenslotte is het ook belangrijk om te weten wat er in het verleden reeds is gebeurd:

 • zijn er in het verleden erfenissen geweest?
 • hebben de ouders in het verleden al schenkingen uitgevoerd?Al deze zaken zullen nodig zijn om te kunnen bepalen wie wat zal krijgen bij een eventueel overlijden van één van de gezinsleden en tegen welke kost (successiebelasting) zal dit gebeuren.

Bovendien vereist een planning voor een gezin met € 5 mio gans andere technieken dan een planning voor een gezin met een gezinswoning van € 250.000 en een spaarrekening van € 100.000. Is er bovendien een gezondheidsprobleem bij één van de gezinsleden dan zullen hiervoor ook nog eens extra speciale voorzieningen moeten voor getroffen worden.

Dit lijkt toch allemaal logisch nietwaar?

Analyse van de reeds gemaakte afspraken

Dit houdt in dat wij een analyse gaan maken van overeenkomsten die reeds gemaakt zijn zijn zoals een huwelijkscontract, samenlevingscontract, levensverzekeringen, testamenten, enz...:

 • zijn er dergelijke overeenkomsten?
 • zijn deze verouderd of zijn ze up-to-date?
 • houden ze rekening met de specifieke gezinssituatie?
 • houden ze rekening met de wensen van de ouders?
 • stemt hun resultaat overeen met hetgeen de contractanten voor ogen hadden?
 • ...

In de meeste gevallen (zeker wanneer het gaat om huwelijkscontracten) zal er een aanpassing nodig zijn omdat de meeste van deze overeenkomsten opgesteld zijn als een losstaande overeenkomst en niet als een onderdeel van een totale planning. 

Aangezien de familiale planning als kennisgebied tijdens de laatste 10 jaar een enorme ontwikkeling heeft gekend die zich heeft vertaald in vele wijzigingen in het burgerlijk wetboek en het wetboek successierechten zijn de meeste overeenkomsten ook hopeloos verouderd. Ook de regionalisering van de successierechten heeft hier enorm toe bijgedragen.

De fase van de planning

Nadat we al de voorgaande informatie hebben verzameld en geanalyseerd gaan we over tot de laatste fase: het opmaken van de planning.

Een goede planning zal steeds oog hebben voor een tweedimensiale aanpak:

 • een horizontale planning waarbij we de situatie van de langstlevende partner gaan optimaliseren
 • een verticale planning waarbij we de situatie van de kinderen gaan optimaliseren

In geval van een verstandelijk beperkt kind komt hier nog een 'subhorizontale planning' bij. De reden hiervoor is dat dit kind dat zelf niet in staat is om te huwen en dus geen nakomelingen heeft later zijn erfenis gaat zien toekomen aan brussen of derden met tarieven tot 65%. Om dit te voorkomen dienen meestal nog een paar extra technieken ingebouwd te worden.

De taakverdeling

Meestal zal een goede planning de tussenkomst vereisen van twee professionelen:

 • de architect: diegene die de analyse uitvoert en de planning opmaakt
 • de aannemer: diegene die die plannen kan omzetten in de juiste documenten
 • de ambtenaar: diegene die deze documenten kan 'verlijden' of officieel maken

Sommige collega's zullen de eerste functie vervullen en de tweede en derde overlaten aan een notaris.

Bij AXIS Finance hebben wij de mensen en de knowhow in huis om zowel de functie van architect als van aannemer te vervullen.

In veel gevallen zal echter de notaris het sluitstuk vormen van de ganse planning.

Besluit

Zoals u hierboven ziet is het uitwerken van een familiale planning een activiteit die heel wat kennis vereist over diverse wettelijke regelingen.

Gezien de enorme verantwoordelijkheid die de familiaal planner heeft ten opzichte van zijn cliënten en hun vermogen is het ook een werk dat enorm arbeidsintensief is en regelmatig overleg met de cliënt nodig maakt.

Het resultaat is echter navenant: naast meestal een zeer aanzienlijke besparing op de successierechten is er ook een oplossing voor de zorg van de verstandelijk beperkte persoon mochten zijn ouders of partner er morgen er niet meer zijn. Dit geeft de mensen de nodige gemoedsrust en dat is toch wat elke goede planning als resultaat moet hebben.

Wenst u zelf eens te horen wat wij voor u en uw verstandelijk beperkt kind of partner kunnen betekenen neem dan gerust contact op. 

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.