Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Familiale vermogensplanning op Europees niveau

Inleiding

Uit studies blijkt dat 10% van alle nalatenschappen in de Europese Unie een internationaal karakter hebben. 

Om gefragmenteerde vererving en gevaar voor tegenstrijdige behandeling te vermijden, kwam de erfrechtverordening tot stand. 

De verordening is van toepassing op overlijdens vanaf 17 augustus 2015 en in het geval dat er onduidelijkheid bestaat over het toepasselijk recht.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een Belg, woonachtig in Spanje zonder testament overlijdt op vakantie in Italië.

Welk recht zal in dit voorbeeld de erfopvolging regelen? 

Algemene bevoegdheidsgrond

Op basis van de erfrechtverordening is de rechtbank van de lidstaat waar de overledene op het tijdstip van zijn overlijden zijn gewone verblijfplaats had, bevoegd om uitspraak te doen over de erfopvolging in haar geheel.

In ons voorbeeld zal de Spaanse rechter bevoegd zijn om uitspraak te doen over de erfopvolging en dit ongeacht of alle erfgenamen van de overledene de Belgische nationaliteit hebben of niet. 

Het is bijgevolg niet ondenkbaar dat deze bepaling heel wat ongewenste gevolgen (en kosten) met zich mee kan brengen voor de erfgenamen.  

Oplossing: een forumkeuze en/ of rechtskeuze

Indien de erflater een bepaald recht van een lidstaat van toepassing verklaard heeft op zijn nalatenschap, kunnen de betrokken partijen op basis van de Verordening overeenkomen dat het gerecht van die lidstaat evenens bevoegd is om uitspraak te doen over aangelegenheden die de erfopvolging betreffen. 

Met andere woorden, indien de Belgische erflater die in Spanje woont in zijn testament een keuze heeft gemaakt voor het Belgische recht, kunnen zijn erfgenamen overeenkomen dat niet de Spaanse rechter maar de Belgische rechter bevoegd zal zijn. 

Deze forumkeuze door de erfgenamen is enkel mogelijk indien de overledene in zijn testament een rechtskeuze heeft gedaan. 

Om absoluut zeker te zijn dat er geen problemen zullen ontstaan na het overlijden, kan worden aangeraden om een forumovereenkomst op te maken of een forumbeding op te nemen in de laatste wilsbeschikking.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.