Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Een notariële volmacht op 40 jaar.

Waarover gaat het?

Steeds vaker komen oudere echtparen of samenwoners in een situatie terecht die juridisch volledig geblokkeerd zit doordat één van de partners wilsonbekwaam is geworden, bijvoorbeeld als gevolg van dementie.

Daarom raden wij deze mensen aan om, als voorzorgsmaatregel, zo snel mogelijk aan elkaar een notariële volmacht te geven waardoor de langstlevende nog in de mogelijkheid is om alleen het (gemeenschappelijk) vermogen van het gezin te besturen en te optimaliseren in functie van de omstandigheden.

Zo zal bijvoorbeeld een moeder wiens man dement geworden is, geen schenkingen meer kunnen doen uit het gemeenschappelijk vermogen tenzij ze hiervoor machtiging krijgt van de rechtbank van eerste aanleg. De uiteindelijke beslissing ligt dus volledig bij een derde (de rechter) die helemaal de historiek en de gezinssituatie niet kent. Noteer dat ze zelfs geen lening meer alleen zal mogen aangaan (voor een volledige lijst zie artikel 1418 BW).

Met een volmacht zou dit allemaal zonder problemen mogelijk geweest zijn.

Onlangs werden wij geconfronteerd met een echtpaar die ons advies wilden opvolgen en hiervoor bij hun notaris waren langs geweest. Deze goede man vond dat zij echter nog veel te jong waren (het echtpaar was ongeveer 60 jaar) om nu al een dergelijke volmacht aan mekaar te geven.

Wij vonden dit raar omdat wij over dergelijke zaken eerst goed nadenken en ons informeren alvorens wij dergelijk advies geven.

Lees daarom even onze motivatie mee.

Wilsonbekwaamheid

De grote oorzaak van deze handelings- en rechtsonbekwaamheid ligt in het feit dat deze groep van mensen hun wil niet op een gefundeerde en weldoordachte manier kunnen uitdrukken. Hierdoor worden zij gelijkgesteld met een kind van 15 jaar.

En nu mag u of uw notaris deze nieuwe wetgeving van voor naar achter en van achter naar voor beginnen doornemen - iets wat wij trouwens al ettelijke malen gedaan hebben - u mag dit zelfs met het volledig burgerlijk wetboek doen: 

een wilsonbekwame kan geen testament maken en kan geen schenkingen doen.

Doet hij dit toch dan is dit van rechtswege nietig. Hij kan zich voor deze rechtshandelingen ook niet laten vertegenwoordigen of bijstaan.

Zijn er echter personen die bepaalde artikels toch op een andere manier lezen en interpreteren dan horen wij dit uiteraard graag.

Maar zoals reeds gezegd, wij denken dat wij niet alle wijsheid in pacht hebben en dus hebben wij deze materie al afgecheckt met vooraanstaande professoren en juristen en blijkbaar delen zij volmondig ons standpunt.

Wenst u meer te weten over het beschermingsstatuut en wat er wel kan dan verwijzen wij naar onze e-brochure: Het nieuwe beschermingsstatuut.

Geruststelling

Betekent dit nu dat u als ouder voor voldongen feiten staat en dat later het deel dat uw verlengd minderjarig kind zal verkrijgen aan zeer hoge tarieven zal overgaan naar broers of zussen (30% tot 65%) of nog erger, naar verdere familieleden (45% tot 65%)?

Helemaal niet. U als ouder zal hiervoor echter de nodige voorzorgen moeten nemen. Welke deze zijn hangt af van geval tot geval:

  • de grootte van het vermogen is belangrijk
  • zijn er nog andere broers of zussen bij betrokken?
  • gaat één van deze personen de toekomstige verzorging op zich nemen?
  • wenst u de instelling waar uw kind verblijft ook te bevoordelen?
  • ...
Duizend-en-één vragen dienen hier gesteld te worden en het antwoord en de daarme samenhangende oplossing zal voor iedere situatie anders zijn.

Wij zijn hierin gespecialiseerd beste ouders. Dit is waar wij dagelijks mee bezig zijn. Aarzel dan ook niet om vrijblijvend en gratis hier een babbel met ons over te hebben.

U bent steeds van harte welkom.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.