Contacteer ons

X

Hoe kan de samenstelling van mijn vermogen mijn successierechten beïnvloeden?

Hoe worden de successierechten in Vlaanderen berekend?

Successierechten worden steeds berekend op basis van volgende stappen:

 • Het vererfde vermogen wordt eerst in twee delen opgesplitst:
  • Onroerend vermogen: gronden en gebouwen
  • Roerend vermogen: al de rest (spaargelden, beleggingen, auto, meubilair,...)
 • Elk vermogen wordt nadien verdeeld over de erfgenamen
 • Per erfgenaam worden successierechten berekend: er wordt bepaald hoeveel betaald moet worden op de roerende en onroerende erfenis.
  • De tarieven zijn progressief en zien er in rechte lijn als volgt uit:
   • 3% op de eerste schijf van 50.000 €
   • 9% op de schijf van 50.000 € tot 250.000 €
   • 27% op de schijf boven 250.000 €

Besluit

Door uw vermogen op een oordeelkundige manier te structureren kan u al een pak successierechten besparen zonder hiervoor nog bijkomende technieken toe te passen.

Wij kunnen u hierbij helpen.

Contacteer ons