Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Uw roerende schenking: in 1 akte of opgesplitst?

Inleiding

Heel wat ouders die hun kinderen willen begiftigen gaan over tot een hand-, bankgift of een schenking voor een Nederlandse notaris om op deze manier schenkingsrechten te vermijden.

Gebeurt dergelijke schenking het best door beide ouders samen of wordt deze best opgesplitst voor elke ouder apart?

Soorten schenkingen en de gevolgen bij overlijden

De praktijk wijst uit dat 85% van de schenkingen betrekking heeft op goederen uit de huwgemeenschap. De goederen die geschonken worden komen met andere woorden voor de helft van de ene ouder en voor de andere helft van de andere. We beperken ons tot deze schenkingen.

Dergelijke schenkingen gebeuren doorgaans:

- voor een Belgische notaris aan 3% of 7%;

- aan de hand van een bank- of handgift aan 0%;

- voor een Nederlandse notaris aan 0%. 

Het grote voordeel aan een schenking voor een Belgische notaris is dat, indien één van de schenkers komt te overlijden binnen de 3 jaar na de schenking, er geen successierechten meer verschuldigd zullen zijn op de geschonken som.

Bij een bank-, handgift of een schenking voor een Nederlandse notaris zullen er wel successierechten verschuldigd zijn op de geschonken som indien de schenkers of één van hen binnen de drie jaar volgend op de schenking komen of komt te overlijden.

Een mogelijkheid kan zijn om - indien één van de schenkers achteraf ziek wordt - een Nederlandse schenking of de bewijsdocumenten van de hand-of bankgift nog snel te laten registreren aan 3% of 7% teneinde op deze manier te voorkomen dat de (helft van) geschonken som onderworpen wordt aan successierechten.

Het nadeel van deze werkwijze is dat, aangezien de ouders uit hun huwgemeenschap geschonken hebben, er registratierechten zullen verschuldigd zijn op de totale waarde van de schenking (zijnde de helft van de zieke ouder en de helft van de andere ouder). Het is in principe niet mogelijk op de registratie te beperken tot het gedeelte van de schenking door de zieke ouder. 

Oplossing?

Een mogelijke oplossing bestaan erin om de schenking door de ouders op te splitsen in een schenking door de vader en één door de moeder.

Bij een bankgift zal dit bijvoorbeeld inhouden dat er twee overschrijvingen dienen te gebeuren naar de rekening van het kind en dat er twee bewijsdocumenten opgesteld moeten worden. 

Indien de schenking plaatsvindt voor een Nederlandse notaris zullen twee akten opgesteld moeten worden zodat de gemeenschappelijke schenking wordt opgesplits in een schenking door de moeder en één door de vader. 

Op deze manier kan, indien één van de ouders ziek wordt, enkel zijn of haar aandeel in de schenking neergelegd worden ter registratie.

In elk van deze gevallen zal de toestemming van de andere ouder vereist zijn om om te voorkomen dat de schenking achteraf kan worden aangevochten door de langstlevende ouder.

Om zeker te zijn dat alle formaliteiten correct vervuld zijn, wordt best het advies ingewonnen van een adviseur vooraleer overgegaan wordt tot dergelijke schenking.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.